Suomalaisissa yrityksissä ja kunnissa on parannettu vapaaehtoisesti toimintojen energiatehokkuutta jo pitkään. Vuosien 2008−2016 aikana säästyi vuosittain lähes 16 terawattituntia energiaa. Se on enemmän kuin noin kaksi miljoonaa kerrostaloasukasta käyttää lämpöenergiaa vuodessa. Mukana työssä on myös kaupan ala.

Järkevällä energiankäytöllä saavutetaan merkittäviä säästöjä. Kun lasketaan yhteen yritysten ja kuntien vuosittain tekemä työ energiatehokkuuden parantamiseksi, päästään yli puoleen miljardiin euroon. Samalla hiilidioksidipäästöt vähenivät noin 4,7 miljoonalla tonnilla. Vuosien 2008−2016 aikana yritykset ja kunnat investoivat tehokkaampaan energiankäyttöön kaikkiaan yli 1,3 miljardia euroa.

Kaupan ala mukana energiatehokkuustyössä

Luvut ovat peräisin kausittain solmittavista vapaaehtoisista energiatehokkuussopimuksista, joita elinkeinoelämä, kunnat ja valtio ovat solmineet. Parhaillaan on menossa kolmas sopimuskausi, joka ulottuu vuoteen 2025.

Mukana sopimuksissa on nyt 437 yritystä sekä 57 kuntaa ja kuntayhtymää. Kaupan alan yrityksiä on mukana 15 ja niiden yli 2700 toimipaikkaa. 

”Hienoa, että energiatehokkuustyötä jatketaan uudella sopimuskaudella vapaaehtoisen sopimisen mallilla. Kaupan toimiala oli edellisellä kaudella aktiivinen energiatehokkuustoimija. Sama linja on jatkunut myös uudella kaudella”, kommentoi Kaupan liiton ympäristöasiantuntija Marja Ola.

Energiatehokkuus keskeinen ilmastotyössä

Energiatehokkuussopimuksilla on keskeinen rooli kansallisessa energia- ja ilmastostrategiassa sekä EU:n energiatehokkuusvelvoitteiden ja kansainvälisten ilmastositoumusten toimeenpanossa.

”Suomi rajoittaa kasvihuonekaasupäästöjä Pariisin sopimuksen linjausten vauhdittamana. Energiatehokkuutta on parannettava entisestään, sillä mitä vähemmän energiaa tarvitaan, sen suurempaan osuuteen uusiutuvan energian resurssit riittävät”, totesi asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Energiatehokkuussopimuksiin perustuvalla työllä on saatu aikaan niin hyvin tuloksia, että pakolliseen, säädöksiin perustuvaan menettelyihin ei ole ollut tarvetta.

Katso tarkemmin:

www.energiatehokkuussopimukset2008-2016.fi

www.energiatehokkuussopimukset2017-2025.fi