Millainen oli vuosi 2017 kaupalle, miltä näyttää meno nyt? Kaupan vuosi
-kokonaisuus tarjoaa tuoreen kattauksen toimialaan. Case-tarinoissa syvennytään muun muassa tasapuolisempaan sääntelyyn, nuorten hyvinvointiin tähtääviin toimenpiteisiin, ruokahävikin vähentämiseen sekä kyläkaupan rooliin yhteisöllisyyden ylläpitäjänä.

Suomen valtiolaiva purjehti vuonna 2017 vahvassa myötätuulessa taloudellisten lukujen valossa. Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja Mikko Helander korostaa erityisesti kansalaisten hyvinvoinnin ja työllisyyden merkitystä kaupalle Kaupan vuosi -verkkojulkaisussa.

Hän painottaa vapaan kilpailun ja tehokkaiden markkinoiden roolia kasvun rakentajana: ”Kilpailu on aina kuluttajan parhaaksi, ja tehokkaat markkinat pitävät huolen siitä, että yritykset ovat riittävän hyvässä kunnossa vastatakseen ulkomaiseen kilpailuun.” 

Kaupan liiton toimitusjohtaja Juhani Pekkala nostaa puheenvuorossaan kaupan ja palveluiden ympärille kietoutunutta vilkasta keskustelua. ”Suhteellisen pienen alkoholipitoisuuden nosto sai aikaan valtaisan poliittisen ja yhteiskunnallisen keskustelun, vaikka ensimmäisen kvartaalin jälkeen näyttää siltä, että lakimuutoksella ei ole ollut dramaattisia seurauksia”, hän toteaa.

Uudet aukiolot näyttivät vakiintuneen vuonna 2017 ja erityisesti kuluttajat olivat tyytyväisiä parantuneeseen palveluun. Myös lääkemyynnistä keskusteltiin koko vuoden ajan. ”Keskustelun perusteella näyttää siltä, että seuraavan hallituksen ohjelmaan tulee varmasti jotain lääkemyynnin uudistamisesta”, Pekkala arvioi.

Kaupan vuosi -verkkopaketissa pohditaan tietenkin kaupan alan suurta murrosta, jonka vauhti kiihtyy edelleen. On kyettävä näkemään entistä selkeämmin ja pidemmälle tulevaisuuteen. Samoin on tärkeää ymmärtää palveluiden merkitys kansantalouden kasvun moottorina.

Miten kaupan murros näkyy juuri nyt? Mitä pitäisi tehdä, jotta kauppa voi kannatella suomalaista hyvinvointia? Kaupan vuodessa etsitään ratkaisuja ja herätetään keskustelua kaupan ja palveluiden tulevaisuudesta – kiinnostavia ihmisiä ja case-tarinoita unohtamatta!

Tutustu Kaupan vuosi -verkkojulkaisuun täällä

Lue Kaupan liiton puheenjohtaja Mikko Helanderin viesti täällä

Toimitusjohtaja Juhani Pekkalan puheenvuoro täällä.  

Pääkuva: Anssi Vuohelainen