Venäläiset kuluttajat panostavat tällä hetkellä hyvinvointiin, terveyteen ja matkailuun. Digitaalisen ostamisen kasvu on maassa voimakasta, mutta kaupan kehitysnäkymät ovat aikaisempaa sumeampia.

Kaupan liiton Venäjän-kaupan ryhmä vieraili Moskovassa toukokuun puolivälissä. Ryhmä pääsi tutustumaan maan talousnäkymiin keskustelemalla mm. Nordean paikallisjohdon sekä Maailman Pankin edustajien kanssa. Katsaus eurooppalaisen teollisuuden tilasta saatiin vierailulla Association Of European Business- järjestössä. Ryhmä perehtyi niin ikään venäläisen digitaalisen kaupan tilastoihin sekä Yandexin tarjoamiin alustatalouden palveluihin. Moskovan lähetystövierailun antia oli syventyminen maan yhteiskunnallisen tilanteen kehitykseen.

Rahoituslaitosten näkökulmasta makrotalouden näkymät ovat heikentyneet viime vuodesta ja kasvu hidastuu jopa alle 1,5 prosenttiin lähitulevaisuudessa. ”Merkittävimpinä syinä kasvun hidastumiseen nähdään yleinen kysynnän puute, markkinoiden epävarmuus, verotuksen kiristyminen sekä talouden rakenteiden keskittyminen edelleen”, kertoo Kaupan liiton Venäjän-markkinoiden asiantuntija Hannu Kyyhkynen.

Teollisuustuotannon valtiojohtoisuus ja alhainen investointiaste ovat laskeneet ulkomaisten yritysten kiinnostusta suoriin investointeihin, joiden arvo on alimmalla tasollaan sitten vuoden 1994. ”Teollisuuden kasvunäkymiin vaikuttavat merkittävästi myös valtion asettamat tuonninkorvausohjelmat sekä Yhdysvaltain hallinnon jo viime vuonna asettamat pakoteuhat”, Kyyhkynen toteaa.

Kuluttajat satsaavat arjen luksukseen

Vaikka yleinen talouden kehitys on heikkenemässä ja kuluttajien ostovoima laskee, kuluttajat käyttävät rahaa tällä hetkellä hyvinvointi-, terveys- ja matkailupalveluihin, sekä panostavat arjen luksukseen jopa enemmän kuin aiemmin.

Tämä näkyy digitaalisen kaupan vahvana kasvuna. ”Venäjällä digitaalisen kaupan kokonaismarkkinat ovat noin 30 miljardia dollaria, josta vähittäiskaupan osuus 20 miljardia dollaria eli 3,5 % koko vähittäiskaupasta. Ulkomaisten verkkokauppojen osuus online-kaupasta on 38 prosenttia ja kotimaisten toimijoiden loput”, Kyyhkynen kertoo.

Ulkomailta tulevan verkkokaupan arvosta puolestaan kiinalaisten tuotteiden osuus on yli 50 prosenttia. Venäjän lainsäädäntö mahdollistaa tällä hetkellä ulkomaisille verkkokaupoille alv- ja tullivapaan tuonnin alle 500 euron arvosta kuukaudessa. Markkinavalvonta on käytännössä olematonta.

Venäläiset ovat ahkerimpia netin käyttäjiä Euroopassa; jo noin 110 miljoonaa venäläistä etsii tietoa verkosta viikoittain. Venäläisten verkkokauppojen yhdistys (AITC) sekä alustapalveluja tarjoava Yandex näkevät digitaalisen kaupan kasvun jatkuvan vahvana myös tulevina vuosina.

Talous kasvaa hitaasti

Yhteiskunnallinen päätöksenteko sen sijaan junnaa paikallaan, ja talouden sekä yhteiskunnan rakenteellisten uudistusten läpivieminen on vaikeaa. ”Toisaalta Venäjän julkinen talous on erittäin hyvässä kunnossa korkean öljyn hinnan ansiosta, ja talous jatkaakin hidasta mutta varmaa kasvuaan”, Kyyhkynen toteaa.

Kaupan liiton Venäjällä toimivien jäsenyritysten myynnin kehitys on jatkunut tänäkin vuonna suhteellisen vakaana. Kasvunäkymät ovat kuitenkin aikaisempaa sumeammat kysynnän heikkenemisestä ja poliittisen tilanteen epävarmuudesta johtuen.

Venäjän-kaupan ryhmästä ja Kaupan liitosta matkalle osallistuivat (vasemmalta): Jarmo Paavilainen / Prisma LLC, Juha Jokinen / Algol Chemicals Oy, Karl Ehrström / Sintrol Oy, Antti Korpiniemi / Berner Oy, Mari Kiviniemi / Kaupan liitto, Mikko Teittinen / Bang&Bonsomer Group Oy, Taavi Kallankari / Rexel Finland Oy, Arto Tiitinen / Isku-Yhtymä, Timo Nummela / SGN Group Oy ja edessä Hannu Kyyhkynen / Kaupan liitto.

Pääkuva: 123RF