Verkkokaupan avaaminen kiinnostaa yhä useampia yrittäjiä. Yritysten sähköistä löydettävyyttä ja kaupankäyntiä tutkivan Digitaalinen Suomi -hankkeen mukaan kolmannes yrityksistä suunnittelee verkkokaupan avaamista tämän vuoden aikana.

Lähes viidennes kyselyyn vastanneista yrityksistä oli jo avannut verkkokaupan. Suurin osa yrityksistä katsoo, että verkkokaupan olemassaolo antaa myönteisen kuvan yrityksen toiminnasta.

Yrityksillä oli myös hyviä kokemuksia verkkokaupasta. Lähes kaikki niistä yrityksistä, joilla on kokemusta verkkokaupasta joko myyjinä tai ostajina, kertoi kokemusten olevan hyviä. Huonoja kokemuksia oli vain prosentilla yrityksistä.

Digitaalinen Suomi tutkii suomalaisten yrittäjien suhtautumista verkkokauppaan. Tammikuussa tehtyyn verkkokauppakyselyyn vastasi 3440:n yrityksen edustajaa.