Verkkokauppa kasvaa kohisten erityisesti Etelä-Euroopassa ja Keski-Euroopan itäosissa, kertoo tuore eurooppalaisen verkkokaupan tilaa tarkasteleva raportti.

Vuonna 2016 Euroopassa käytiin verkkokauppaa kaikkiaan 530 miljardilla eurolla. Luvussa on kasvua 15 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tänä vuonna verkkokaupan liikevaihdon ennustetaan nousevan noin 602 miljardiin euroon, mikä tarkoittaa lähes 14 prosentin vuotuista kasvuvauhtia. Näin kertoo heinäkuun lopulla julkaistu, kolmen eurooppalaisen kaupan alan organisaation koostama The European Ecommerce Report 2017 -raportti.

Raportista käy ilmi, että jo 77 prosentilla kaikista yli 10 henkilöä työllistävistä eurooppalaisista yrityksistä on omat verkkosivut. Kuitenkin ainoastaan 18 prosenttia niistä myy tuotteitaan tai palveluitaan verkon kautta. Kasvun varaa siis löytyy.

Suuria eroja maiden välillä

Verkkokaupan kasvuvauhti vaihtelee eri maissa, ja Länsi-Euroopan maat ylsivät odotetusti kärkeen. Britannian, Ranskan ja Saksan osuus kaikesta Euroopassa käydystä verkkokaupasta on 70 prosenttia. Britanniassa jo 87 prosenttia kuluttajista shoppailee verkossa. Tanskassa vastaava luku on 84 prosenttia ja Saksassa 82 prosenttia. Perää pitävät Romania, Makedonia ja Bulgaria, joissa on vähiten verkosta ostavia kuluttajia.

Mutta toisaalta verkkokaupan myynti ylsi hurjaan kasvuun nimenomaan Romaniassa, jossa kasvua oli 38 prosenttia. Lähes samaan päästiin Slovakiassa ja Virossa, joissa kasvua kirjattiin 35 prosenttia. Ukraina tuli seuraavalle sijalle 31 prosentin kasvuluvuilla, ja Puolassa ja Bulgariassa saavutettiin kummassakin 25 prosentin verkkokaupan kasvu.

Nuoret ostavat verkosta

Kaksi kolmasosaa 16–24-vuotiaista eurooppalaisista tekee verkkokauppaostoksia säännöllisesti. Sen sijaan vain yksi kolmesta 55–74-vuotiaasta uskaltautuu verkko-ostoksille.

Verkosta ostamiseen liittyy vielä hankaluuksia. Raportin mukaan kuluttajat reklamoivat eniten hitaista toimituksista (17 prosenttia), teknisistä ongelmista (13 prosenttia) ja vääristä tai viallisista tuotteista tai palveluista (9 prosenttia).  

Mobiililaitteilla ostaminen yleistyy. Keskimäärin kolme neljästä eurooppalaisesta on tehnyt ostoksia verkosta mobiililaitteellaan viimeisen puolen vuoden aikana. Neljäsosa heistä on ostanut verkosta pari-kolme kertaa kuussa.

Rajat ylittävää kauppaa

Verkkokauppa ja EU:n sisämarkkinat mahdollistavat myymisen ja ostamisen yli maan rajojen. Raportin mukaan 33 prosenttia verkkokaupan asiakkaista osti tuotteita tai palveluita ulkomailta vuonna 2016. Innokkaimmin toisista maista ostoksia tekivät luxemburgilaiset, venäläiset ja sveitsiläiset.

Faktaa:

The European Ecommerce Report 2017 ‑raportin ovat koostaneet seuraavat organisaatiot:

  • EuroCommerce: eurooppalainen vähittäis- ja tukkukaupan alan organisaatio, johon kuuluu kansallisia yhdistyksiä 31 maassa ja 5,4 miljoonaa erikokoista yritystä.
  • EcommerceEurope: yli 25 000 eurooppalaista verkkokauppaa edustava organisaatio, johon kuuluu 20 kansallista yhdistystä.
  • The Ecommerce Foundation: riippumaton ja voittoa tuottamaton säätiö.

Kaupan liiton jäsenyritykset voivat tutustua koko raporttiin liiton jäsensivuilla