Kaupan alalla yleisesti käytössä olevien lahjakorttien arvonlisäverotus muuttuu 1.1.2019. Muutos koskee arvoseteleitä, joihin lukeutuvat lahjakorttien lisäksi mm. voucherit, prepaidkortit ja muut vastaavat välineet. Verohallinto on julkaissut ohjeen, jossa käsitellään lahjakorttien ja muiden arvoseteleiden arvonlisäverotuksen muutoksia.

Millaisia lahjakortteja ja muita arvoseteleitä muutos koskee?

Muutos koskee ainoastaan arvonlisäverolain mukaisia arvoseteleitä. Arvonlisäverolain määritelmän mukaan arvosetelillä tarkoitetaan välinettä, johon liittyy velvoite hyväksyä se tavaroiden tai palvelujen myynnin vastikkeeksi tai sen osaksi. Käytännössä arvosetelillä on oltava rahamääräinen arvo. Muutos koskee siis niitä lahjakortteja ja muita vastaavia välineitä, jotka kauppa hyväksyy tavaroiden myynnin vastikkeeksi ja joilla on rahamääräinen arvo.

Arvosetelit jaetaan niiden ominaisuuksien mukaan kahteen pääluokkaan: yksikäyttöarvoseteleihin ja monikäyttöarvoseteleihin. Yksikäyttöarvosetelistä on kyse silloin, kun setelillä voi ostaa vain tietyn verokannan tuotteita etukäteen tiedossa olevasta maasta. Yksikäyttöarvoseteleitä ovat esimerkiksi sellaiset huonekalukauppojen lahjakortit, joilla voi hankkia ainoastaan huonekaluja (alv 24 %) tai kirjakauppojen kirjalahjakortit (alv 10 %).

Monikäyttöarvosetelillä voi puolestaan ostaa useamman verokannan tuotteita. Näin ollen, jos verokanta tai myyntimaa ei ole etukäteen tiedossa, kyse on monikäyttöarvosetelistä. Monikäyttöarvoseteleitä ovat esimerkiksi päivittäistavarakauppojen lahjakortit (ruoka alv 14 %, kirjat alv 10 %, vaatteet 24 %) ja liikuntasetelit (liikunta alv 10 % tai 24 %).

Arvosetelin pääluokka vaikuttaa verotukseen

Yksikäyttöarvoseteleistä saadut maksut rinnastetaan ennakkomaksuihin. Näin ollen arvonlisävero tulee maksettavaksi jo silloin, kun arvoseteli myydään. Kun kuluttaja hankkii arvoseteliä vastaan tavaroita tai palveluja, arvonlisäveroa ei suoriteta setelien myynnistä saadun vastikkeen osalta enää uudestaan.

Monikäyttöarvoseteleiden osalta arvonlisävero suoritetaan, kun seteli lunastetaan – eli silloin, kun kauppa vastaanottaa setelin kuluttajalta tavaroiden tai palvelujen myynnin vastikkeena. Veron suorittamisen myöhempi ajankohta johtuu siitä, että vasta seteliä käytettäessä on tiedossa, minkä verokannan tuotteita monikäyttöarvosetelillä hankitaan.

Keskeinen kaupan alaa koskeva muutos koskee jakelupalveluista perittäviä palkkioita, jotka ovat jatkossa arvonlisäverollisia. Jakelupalveluja ovat esimerkiksi liikkeeseenlasku, välityspalvelu ja maksupalvelu. Päivittäistavarakauppojen, kioskien ja muiden arvoseteleitä jakelevien ja välittävien kauppojen on kiinnitettävä jatkossa erityistä huomiota perimänsä palkkion arvonlisäverokäsittelyyn.

Millaiset arvosetelit ovat muutoksen piirissä?

Veromuutoksen piirissä ovat ainoastaan 1.1.2019 tai sen jälkeen liikkeelle lasketut lahjakortit ja muut arvosetelit. Uusi lainsäädäntö ei siis koske esimerkiksi joulukaudella 2018 myytyjä lahjakortteja.

Jotta kaupat ja muut toimijat osaavat soveltaa oikeaa lainsäädäntöä, on niiden – Vero hallinnon ohjeen mukaan – kyettävä erottamaan ennen 1.1.2019 liikkeelle lasketut lahjakortit niistä, jotka on laskettu liikkeelle kyseisen päivämäärän jälkeen. Verohallinto ei ota ohjeessaan kantaa siihen, millä tavoin erottelu tulisi tehdä. Erottelun voi tehdä esimerkiksi merkitsemällä lahjakorttiin liikkeelle laskun päivämäärän. Aina tämä ei kuitenkaan ole mahdollista.

Osa kaupan alalle tärkeistä kysymyksistä ei ratkea ohjeessa

Verohallinnon ohje on kattava ja se sisältää kiitettävästi muutoksen hahmottamista parantavia esimerkkejä. Ohje ei kuitenkaan ota kantaa kaikkiin kaupan alalle tärkeisiin kysymyksiin. Ohjeessa ei esimerkiksi käsitellä käyttämättä jääneiden yksikäyttöarvoseteleiden arvonlisäverotusta, joka on etenkin erikoiskaupalle tärkeä kysymys. Lisäksi ohje on tulkinnanvarainen yksikäyttöarvoseteleiden ketjumyyntilanteiden osalta. Ohjeessa ei myöskään käsitellä lahjakorttien ja muiden arvoseteleiden liikkeellelaskun hetken määräytymistä tai sitä, miten 1.1.2019 tai sen jälkeen liikkeelle lasketut setelit tulisi merkitä.

Jos lahjakorttien tai muiden arvoseteleiden arvonlisäverotus herättää kysymyksiä, Kaupan liiton jäsenet voivat olla yhteydessä veroasiantuntija Toni Jääskeläiseen, p. 050 533 0619 tai toni.jaaskelainen(at)kauppa.fi.

Voit tutustua Verohallinnon ohjeeseen täällä.

Lue myös Kaupan liiton aikaisempi uutinen muutoksen taustalla olevasta hallituksen esityksestä.

Kuva: 123RF