Kaupan ala on Suomen suurin veronmaksaja. Siksi on tärkeää, että maan hallitus ei tee kuluttajien ostovoimaa heikentäviä ja kaupan yritysten verotaakkaa kasvattavia päätöksiä. Kaupan yritysten toimintaedellytysten heikentämisellä olisi kauaskantoisia seurauksia koko yhteiskunnalle.

Kaupan ala on näyttänyt heiveröisiä piristymisen merkkejä, kun myynti on lähtenyt viime kuukausina pieneen kasvuun. Huolta alalla herättävät kuitenkin koventuvat puheet muun muassa arvonlisäveron korottamisesta. Kauppa varoittaakin kevään kehysriiheen valmistautuvaa maan hallitusta, että kuluttajien ostovoimaa heikentävät ratkaisut ja kaupan yritysten verojen kiristäminen leikkaisivat kaupan vaatimattoman kasvun eväät.

”Kaupan alan toimintaedellytysten heikentäminen olisi hallitukselta lyhytnäköistä politiikkaa, sillä kauppa maksaa eniten veroja Suomeen. Yhteisöverojen, arvonlisäverojen ja työnantajan veroluonteisten sosiaaliturvamaksujen yhteisestä nettokertymästä kauppa maksaa yksin 38 prosenttia”, Kaupan liiton pääekonomisti Jaana Kurjenoja muistuttaa. 

Ratkaisuna työn verotuksen keventäminen ja ostovoiman parantaminen

Pelkästään yhteisöveroja kaupan ala maksaa runsaat 673 miljoonaa euroa. Se on 14 prosenttia koko nettokertymästä ja kaikista toimialoista toiseksi eniten. Vain rahoitus- ja vakuutustoimiala maksaa yhteisöveroja enemmän kuin kauppa.

Arvonlisäverojen tilittäjänä kaupan ala on omassa luokassaan. Viime vuonna kaupan ala maksoi valtiolle arvonlisäveroja 7,3 miljardia euroa eli puolet koko arvonlisäveron nettokertymästä. Seuraavaksi suurimman arvonlisäverotilittäjän hallinto- ja tukipalvelujen toimialan osuus jäi kauas taakse. Sen osuus oli vajaa viidennes eri toimialojen arvonlisäverojen nettokertymästä.

Myös työnantajan veroluonteisia sosiaaliturvamaksuja kaupan ala maksaa julkisen hallinnon ja yksityisten hallinto- ja tukipalveluiden jälkeen kolmanneksi eniten, 184 miljoonaa euroa. Se on 11 prosenttia koko nettokertymästä. Taustalla on se, että kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä. Ala työllistää Suomessa lähes 300 000 henkilöä.

”Avain kaupan alan yritysten elinvoimaisuuden säilyttämiseksi on työn verotuksen keventäminen. Tärkeää on myös, ettei kuluttajien ostovoimaa heikentäviä päätöksiä tehdä”, Kurjenoja painottaa.