Suomen viennin arvo oli toukokuussa Tullihallituksen ulkomaankauppatilaston mukaan 3,4 miljardia euroa eli 41 prosenttia pienempi kuin viime vuoden toukokuussa. Tuonti supistui samaa vauhtia ja oli arvoltaan 3,3 miljardia euroa.

Sekä vienti että tuonti ovat olleet alkuvuonna yli kolmanneksen alhaisemmalla tasolla kuin vuosi sitten.

Vahvistettujen ulkomaankauppatilastojen mukaan viestintälaitteiden, metallien ja öljytuotteiden viennin arvo jäi toukokuussa alle puoleen viimevuotisesta. Koneiden ja laitteiden vienti supistui kolmanneksen ja metsäteollisuuden tuotteiden runsaan neljänneksen.

Vienti Venäjälle supistui lähes 60 prosenttia. Saksa ja naapurimaa Ruotsi ovat olleet alkuvuonna Venäjää suurempia vientimaita. Suomen kauppa Viron kanssa on supistunut koko ulkomaankauppaa vähemmän.

Suomen ulkomaankauppa supistui tammi-toukokuussa enemmän kuin koko EU-alueen vienti ja tuonti, jotka olivat Eurostatin ennakkotilaston mukaan hieman yli viidenneksen pienempiä kuin vuosi sitten.