Onko sinulla tax-free-myymälä lentokentällä tai oletko muulla tavoin tekemisissä verovarastojen kanssa? Liittyykö toimintasi laivojen tai lentokoneiden varustamiseen? Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen arvonlisäveron verovarastoista. Kerromme, mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon muutoksessa.

Verohallinto on julkaissut päivitetyn ohjeen arvonlisäveron verovarastoista. Päivityksessä on otettu huomioon lentokentillä sijaitsevat verovarastot sekä vesi- ja ilma-aluksille tapahtuva myynti. 

Verovaraston etuna on, että sinne siirrettävän tavaran myynnistä, maahantuonnista tai yhteisöhankinnasta ei suoriteta arvonlisäveroa. Vero suoritetaan vasta, kun tavara siirretään pois verovarastosta eli niin sanotusta verovarastointimenettelystä. Verovaraston pitämistä varten tulee hakea lupaa Verohallinnolta. Yrittäjän on myös hyvä huomata, että verovarastointimenettelyyn siirrettävät tavarat on aina hankittava arvonlisäverottomina.

Verovaraston käyttömahdollisuutta rajoittaa se, että varaston käyttö on rajoitettu arvonlisäverolaissa erikseen lueteltuihin tavaroihin. Lain luettelo on tarkoitettu tyhjentäväksi, mutta luetteloon on kuitenkin poikkeus: arvonlisäverolaissa lueteltujen tavaroiden lisäksi verovarastointimenettelyssä voi olla tavaroita, jotka on tarkoitettu kansainvälisessä liikenteessä olevien ilma- ja vesialusten varustamiseksi tai niillä tapahtuvaa myyntiä varten. Lisäksi verovarastointimenettelyyn voi asettaa tavaroita, jotka on tarkoitettu myytäväksi lentokentällä sijaitsevassa tax-free-myymälästä.

Tavaroiden, jotka on tarkoitettu edellä mainittuihin tarkoituksiin, ei siis tarvitse olla pelkästään arvonlisäverolaissa luoteltuja tavaroita. Näin verovaraston käyttömahdollisuus laajenee muihinkin tavaroihin, kunhan tavara tulee johonkin edellä mainituista tarkoituksista.

Tavaran myynti lentokenttämyymälästä

Lentokentällä toimiva yrittäjä voi hakea verovarastolupaa itsenäiselle varastotilalle mutta myös myymälän liiketiloja varten. Tällöin liiketila ja verovarasto ovat samaa tilaa.

Verovarastointimenettelyssä olevat tavarat ovat esillä myymälässä rinnakkain sellaisten tavaroiden kanssa, jotka eivät ole kyseisessä menettelyssä. Lentokenttämyymälöissä tämä on tyypillisin vaihtoehto. Lentokentällä sijaitsevasta verovarastosta, joka siis voi olla myymälän liiketila, saa myydä tavaroita joko

1. Suomesta EU:n ulkopuolelle matkustavalle tai
2. Suomesta toiseen EU-maahan matkustavalle.

Myynti EU:n ulkopuolelle matkustavalle matkailijalle on arvonlisäveroton myynti. Poikkeuksen muodostavat norjalaiset, joille voi myydä verotta vain tiettyjen tuotekategorioiden tavaroita. Myynnistä toiseen EU-maahan matkustavalle on suoritettava arvonlisäveroa. Näin ollen myyjän on otettava hinnoittelussa huomioon Suomen arvonlisäverokannat.

Suomeen saapuville matkailijoille tai kotimaan matkailijoille ei saa myydä lainkaan verovarastointimenettelyssä olevia tavaroita. Tällöin myytyjen tavaroiden tulee olla muita kuin verovarastointimenettelyssä olevia tavaroita, jolloin kyseessä on normaali verollinen myynti.

Myynti vesi- ja ilma-aluksille

Laivojen ja lentokoneiden varustajien on hyvä huomata, että verovarastosta voidaan myydä tavaroita vesi- ja ilma-aluksille näillä tapahtuvaa myyntiä varten. Arvonlisäverolaki ei rajoita myyntiä tiettyjä tilanteita varten. Tavarat voidaan myydä aluksella käytettäväksi tai ne voidaan ottaa mukaan alukselta. Myynnin edellytyksenä on kuitenkin, että alus on ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleva vesi- tai ilma-alus. Vesi- ja ilma-alusten on katsottu olevan kansainvälisessä liikenteessä silloin, kun niiden liikenne suuntautuu toiseen EU-maahan tai EU:n ulkopuolelle.

Lisäksi verovarastointimenettelyä voidaan soveltaa tavaroihin, jotka myydään vesi- ja ilma-alusten varustamiseksi. Varustaminen kattaa polttoaineen, muonituksen ja muut vastaavat välttämättömät tavarat. Tällöin vesialuksen pitää olla kansainvälisessä liikenteessä. Ilma-aluksien osalta ehtona on, että tavarat myydään elinkeinonharjoittajalle, joka harjoittaa maksua vastaan pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

Käytännössä tämä tarkoittaa, että ostajan on lennettävä yli 50 prosenttia lennoistaan Suomen ulkopuolella. Kotimaan liikenteessä olevien lentokoneiden varustamisessa on hyvä huomata, että verovarastointimenettelyä voidaan soveltaa, kunhan ostaja harjoittaa edellä mainitulla tavalla pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

Mitä yrittäjän tulee ottaa huomioon?

Vaikka ohjepäivitys ei merkittävästi muuttanut vakiintuneita käytäntöjä verovarastojen suhteen, yrittäjän kannattaa varmistaa, että hänen yritystoimintansa on linjassa ohjeen kanssa.

Lentokenttämyymälän on hyvä tarkistaa, että verovarastolupa kattaa koko myymälän, jos myymälässä on tarkoitus pitää esillä verovarastointimenettelyssä olevia tavaroita. Lisäksi sen on varmistettava, että myynnin arvonlisäverollisuus määräytyy oikein riippuen siitä, matkustaako ostaja EU:n ulkopuolelle vai EU:n sisällä.

Vesialusten varustajien kannattaa puolestaan varmistaa, että verovarastosta ei myydä tavaroita kotimaan liikenteessä oleville aluksille. Samoin ilma-alusten varustajien on hyvä katsoa, että verovarastosta myydään tavaroita ainoastaan sellaisille ostajille, jotka harjoittavat pääasiallisesti kansainvälistä lentoliikennettä.

Jos tavara mainitaan arvonlisäverolain luettelossa, sen voi myydä verovarastosta myös kotimaan liikenteessä olevan vesialuksen varustamiseksi tai ilma-aluksen varustamiseksi sellaiselle ostajalle, joka harjoittaa pääasiallisesti kansallista lentoliikennettä. 

Kaikkien yrittäjien, jotka hyödyntävät toiminnassaan verovarastoja, on tärkeää ottaa huomioon, että verovarastointimenettelyyn asetettavat tavarat on hankittava aina arvonlisäverottomina. Jos tavaran myyjä antaa verovarastointimenettelyyn asetettavan tavaran hankinnasta arvonlisäverollisen laskun, on myyjältä pyydettävä uusi veroton lasku.

Toni Jääskeläinen

Yhteystiedot: p. 050 533 0619, toni.jaaskelainen(at)kauppa.fi 

Kirjoittaja Toni Jääskeläinen työskentelee Kaupan liitossa veroasiantuntijana, erityisalueenaan välillinen verotus.