Kauppa tekee jatkuvasti omaehtoista kehitystyötä, jotta sähkökatkot ja muut häiriötilanteet eivät vaikuttaisi maksamiseen kaupassa. Valtiovarainministeriön ehdottama kansallinen maksamisen varajärjestelmä ei ole kaupan kannalta paras ratkaisu.

Erilaiset häiriötilanteet ovat osoittaneet, että jo pienikin sähkökatko saattaa vaikeuttaa maksamista ja myös kaupan muita toimintoja. ”Kauppa pitää erittäin tärkeänä, että ratkaisuja vakavien häiriötilanteiden ja poikkeusolojen varalle kehitetään pitkällä tähtäimellä. Maksujärjestelmät ovat kriittisiä kaupan arvoketjulle, ja tähän sisältyvät paitsi kuluttajamaksaminen kaupassa myös kaupan muu maksuliikenne”, kertoo Kaupan liiton edunvalvontajohtaja Tuula Loikkanen.

Korttien toiminta varmistettava

Vähittäiskaupalle on erityisen tärkeää taata yleisimmin käytettävän maksutavan eli korttimaksamisen toimivuus. Kuluttajamaksamisen trendinomainen muutos käteisestä kortteihin on johtanut tilanteeseen, jossa käteisellä ei ole enää mahdollista korvata kaikkea korttimaksamista häiriötilanteen sattuessa – puhumattakaan koko ajan lisääntyvästä verkkokaupasta, jossa käteinen ei ole edes vaihtoehto.

Monien kauppojen kassoilta on nykyään mahdollista nostaa pieniä määriä käteistä rahaa. ”Kaupan kassalta tehtävä nostotapahtuma on kuitenkin korttitapahtuma, joka edellyttää korttiprosessien toimivuutta”, Loikkanen täsmentää.  

Kuluttajakaupassa tarvittavan maksujärjestelmän lisäksi kaupalle on olennaista pankkitilien toimivuus sekä niin koti- kuin ulkomaisille tavarantoimittajille suoritettavat maksut. Syksyllä valmistuneessa valtiovarainministeriön työryhmän raportissa ehdotetaan, että Suomeen rakennettaisiin omat maksamiseen liittyvät varajärjestelmät poikkeusolojen ja vakavien häiriöiden varalle.

”Maksaminen on tällä hetkellä erittäin verkottunutta ja järjestelmä on riippuvainen eri osapuolista. Vaikka poikkeusoloissa olisi ehkä mahdollista saada korttimaksujen varmennukset ja pankkien väliset katteensiirrot toimiviksi Suomessa ja suorittaa maksut kotimaisille tavarantoimittajille, tämä ei riitä. Hyvin pian ollaan tilanteessa, jossa kaupan pitää pystyä tekemään maksusuoritus ulkomaille tavarantoimitusten varmistamiseksi. Pelkkä maksamisen organisointi kansallisesti ei tue kaupan koko toimintaketjua häiriötilanteen sattuessa montaakaan päivää”, Loikkanen valottaa.

Vaarana kustannusten kasvaminen

”Kaupan kannalta on tärkeää huomata, että jos Suomeen rakennettaisiin oma kansallinen järjestelmä, niin uusien toimintamallien luominen aiheuttaisi merkittäviä kustannuksia ja korotuksia yritysten käyttämien rahoituspalveluiden hintoihin. Tämän myötä myös kauppojen kuluttajahinnat nousisivat. Kaupan liiton mielestä olisi tärkeämpää, että rahoitusta kohdennettaisiin kansainvälisten tietoliikenneyhteyksien parantamiseen. Tästä olisi merkittävää hyötyä normaaliolojenkin aikana”, Loikkanen toteaa.

Loikkasen mielestä huoltovarmuutta tulee jatkossakin kehittää hyvässä keskusteluyhteydessä viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen kesken. ”Elinkeinoelämä luo perustan kokonaisturvallisuudelle. Kaupan toimintojen jatkuvuus ja päivittäistavaroiden saatavuus ei ole itsestäänselvyys, vaan ne taataan yhteisin toimenpitein. Varautumisen pitäisi myös rahoitusalalla olla aktiivista toimintaa kaikkien maksutapojen toiminnallisuuden turvaamiseksi vakavissa häiriötilanteissa”, hän sanoo.

Kuva: 123RF