Alkaneelle vuodelle 2018 kohdistuvat veromuutokset ovat pääosin maltillisia. Arvonlisäverotuksessa suurin muutos on maahantuonnin verotuksen siirtyminen Tullilta Verohallinnon tehtäväksi. Tutustu veromuutoksiin, joista yrityksissä on hyvä olla tietoisia.

Maahantuonnin arvonlisäverotus siirtyy Tullilta Verohallintoon

Verohallinto vastaa arvonlisäverovelvollisten rekisteriin merkittyjen yritysten maahantuonnin verotuksesta 1.1.2018 lähtien. Muiden maahantuojien osalta veroviranomaisena säilyy Tulli.

Jatkossa maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan ja vähennetään samalla veroilmoituksella. Näin ollen yrityksen varoja ei sitoudu maahantuonnin veroihin silloin, kun maahantuonti tulee yrityksessä vähennykseen oikeuttavaan käyttöön.

Verohallinnolle siirtymisen myötä maahantuonnin arvonlisäverotuksesta tulee oma-aloitteista muun arvonlisäverotuksen tavoin. Yrittäjän on siis laskettava maahantuonnista suoritettavan veron määrä itse ja ilmoitettava se yhdessä muiden arvonlisäverotietojen kanssa veroilmoituksella.

Maahantuonnin arvonlisävero ilmoitetaan Verohallinnolle, kun tulli-ilmoitus on hyväksytty 1.1.2018 tai sen jälkeen. Jos maahantuontiin liittyvä tulli-ilmoitus on hyväksytty aikaisemmin, veroviranomaisena toimii Tulli.

Tammikuun 2018 maahantuontien arvonlisävero ilmoitetaan tammikuun veroilmoituksella, joka on annettava viimeistään 12.3.2018.

Työnantajan kustantaman koulutuksen verovapaus laajenee

Jatkossa veronalaista tuloa ei synny työnantajan työntekijälle kustantamasta koulutuksesta silloin, kun koulutus tapahtuu työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan intressissä.

Koulutuksen katsotaan tapahtuvan työnantajan intressissä, kun työnantaja päättää kustantaa työntekijälle koulutusta, joka olisi hyödyllistä työntekijän nykyisten tai tulevien työtehtävien kannalta saman työnantajan tai samaan konserniin kuuluvan työnantajan palveluksessa. Työtehtävien vaihtumisella työnantajan tai konsernin sisällä ei siten olisi vaikutusta koulutuksen verovapauteen.

Mahdollisuus hakeutua arvonlisäverovelvolliseksi kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta laajenee

Kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta voi hakeutua vuoden 2018 alusta arvonlisäverovelvolliseksi myös silloin, kun kiinteistön käyttäjänä on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjä. Käytännössä mahdollisuus hakeutua verovelvolliseksi tarkoittaa sitä, että kiinteistön käyttöoikeuden luovuttajalle syntyy vähennysoikeus tätä toimintaa varten tehtyihin hankintoihin sisältyvästä verosta.

Muutoksen taustalla on yksityinen ammatillisen koulutuksen järjestäjän asettaminen tasavertaiseen asemaan kunnallisen ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa.

Varainsiirtovero poistuu tietyistä toimintamuodon muutoksista

Vuoden 2018 alusta lähtien varainsiirtoveroa ei ole suoritettava sellaisessa toimintamuodon muutoksessa, jossa liikkeen- tai ammatinharjoittaja tai maa- tai metsätalouden harjoittaja perustaa tätä toimintaa jatkamaan osakeyhtiön, jonka osakkeet hän merkitsee. Verovapaus koskee sekä kiinteää omaisuutta että arvopaperiomaisuutta.