Taantuman aikana yritystoiminnan riskit realisoituvat ja työpaikat vähenevät. Tällöin paljastuu pelkistetysti miten yhteiskunta suhtautuu yrittäjiin ja kuinka uhrautuvasti yrittäjät toimivat yritystensä työpaikkojen säilyttämiseksi. Tätä mieltä on Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Jarkko Wuorinen.

SY:n puheenjohtaja pohti Kymen Yrittäjien 70-vuotisjuhlassa Haminassa, että Yrittäjät tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen toiminnalleen heikon suhdanteen aika, jotta nousun alkaessa yritysten toimintakunto on niin hyvä, että ne selviytyvät eteen tulevista uusista haasteista.
"Yrittäjiä pitää tukea myös sellaisin keinoin, jotka eivät hyvien suhdanteiden aikana tule kysymykseen."

Wuorisen arvion mukaan menossa oleva kansainvälinen taantuma heikentää perinteisten suuryritystemme - esimerkiksi metsäteollisuusyritysten – kilpailukykyä merkittävästi. Tämän johdosta useilta toimialoilta vapautuu kapasiteettia ja osaamista pienempien yritysten käyttöön.

"Tämä osaaminen pitäisi saada siirtymään joustavasti uusille toimialoille ja uusien innovaatioiden kehittämiseen. Voimakaskaan rakennemuutos ei saisi pysäyttää välttämätöntä muutosta, vaan sen pitäisi johtaa uuden ja elinvoimaisen pienyrittäjyyden syntyyn, joka korvaisi menetetyt työpaikat", Wuorinen pohtii.