Maailman postiliiton yleissopimus ja siitä aiheutuva kiinalaisen verkkokaupan subventointi on jo pitkään aiheuttanut kilpailuhaittaa myös suomalaiselle kaupalle. Yhdysvallat on ilmoittanut 18.10 vetäytyvänsä yleissopimuksen piiristä. Suomen on niin ikään syytä harkita kaikkia käytettävissä olevia keinoja kilpailuhaitan eliminoimiseksi.

Kansainvälisen verkkokaupan kilpailua vääristää se, että länsimaissa toimiviin yhtiöihin kohdistuu korkeammat postituskustannukset kuin Kiinassa ja muissa kehittyvissä maissa toimiviin verkkokauppayhtiöihin. Syynä tähän on se, että Maailman postiliiton (Universal Postal Union, UPU) yleissopimuksen nojalla kiinalaisten verkkokauppojen postikuluja subventoidaan, vaikka Kiinan kaltaiset kilpailukykyiset verkkokauppamarkkinat eivät enää tarvitse UPU:n subventioita.

Kaupan liitto pitää ehdottoman tärkeänä sitä, että Suomi on aktiivinen toimija kilpailua vääristävän järjestelmän muuttamiseksi.

Yhdysvallat on ilmoittanut tänään suunnittelevansa vetäytymistä postisopimuksen piiristä.

”Ilmoittaessaan eroavansa UPU:sta Yhdysvallat on reagoinut jo pitkään jatkuneeseen ongelmaan, joka on todellisuutta myös Suomessa. Postiliiton vanhentunut sopimus subventoi erityisesti Kiinan erittäin kilpailukykyisiä verkkokauppamarkkinoita suomalaisen vähittäis- ja tukkukaupan kannalta täysin kestämättömällä tavalla”, sanoo Kaupan liiton johtava asiantuntija Janne Koivisto.

”Suomen tulee harkita kaikkia käytettävissä olevia keinoja niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, jotta UPU:n kansainvälisiä lähetyskuluja tasaava päätemaksujärjestelmä saadaan nopeasti muutettua kilpailuneutraaliksi. Valitettavasti on todettava, että Yhdysvaltain peliliikkeestä huolimatta nopeaa muutosta UPU:n sääntöihin ei ole näköpiirissä”, Koivisto sanoo.

Kuva: 123RF