Kaupan toimiala vähentää jo aktiivisesti muovijätettä. Kaupan alan eurooppalainen järjestö EuroCommerce peräänkuuluttaa Euroopan komissiolta ohjeita uuden kertakäyttömuoveja koskevan direktiiviehdotuksen toimeenpanosta ja pitää hyvänä asiana ehdotukseen sisältyvää joustavuutta.

Kaupan alan eurooppalaisia yrityksiä edustava järjestö EuroCommerce muistuttaa, että on olennaisen tärkeää huolehtia kunnolla Euroopan parlamentin 27. maaliskuuta hyväksymän uuden kertakäyttömuoveja koskevan direktiivin toimeenpanotavoista. Direktiivillä ei tulisi vääristää EU:n yhteismarkkinoita.

”Kaupan alan sektori tekee jo aktiivisesti oman osansa muovijätteen vähentämiseksi. Mutta jotta voisimme tehdä osuutemme tehokkaasti, tarvitsemme johdonmukaista määräysten toimeenpanoa”, sanoo EuroCommercen pääjohtaja Christian Vershueren tiedotteessa.

”Koko toimitusketju ja viranomaiset on saatava mukaan, jotta kertakäyttöisen ja meriin päätyvän muovijätteen määrää saataisiin oikeasti vähennettyä. Ilman kunnollista jätteenkäsittelyinfrastruktuuria ja riittäviä kierrätyspaikkoja me emme saa aikaan kiertotaloutta emmekä saavuta tämän direktiivin tavoitteita”, Vershueren jatkaa.

Komissiolta peräänkuulutetaan soveltamisohjeita

EuroCommerce painottaa, että komission tulee julkaista selvät soveltamisohjeet, joilla varmistetaan direktiivin johdonmukainen toimeenpano tavalla, joka on mahdollinen kaupan alan toimijoille.

Komission tulee esimerkiksi määritellä, mitkä ovat kertakäyttöisiä muovituotteita, samoin kuin kriteerit roskien puhdistuskulujen osalta. Koko toimitusketju on myös saatava työhön mukaan. EuroCommerce pitää hyvänä asiana sallia toimijoiden käyttää vaihtoehtoisia tai olemassa olevia menetelmiä direktiivissä mainittujen jätteenkäsittelytavoitteiden saavuttamiseksi.

Kauppa aktiivinen muovin vähentämisessä

Verschueren muistuttaa, että kaupan alalla on jo aktiivisesti vähennetty muovin käyttöä myymälöissä ja koko toimitusketjussa. Alalla pyritään pääsemään eroon tarpeettomista kertakäyttöisistä muovituotteista ja lisäämään kierrätysmateriaalin käyttöä myytävissä tuotteissa. Työn alla on myös innovaatioita, joilla voitaisiin vähentää muovisia tarroja ja muovista pakkausmateriaalia esimerkiksi tulostamalla tuotetiedot laserin avulla suoraan hedelmien ja vihannesten kuoriin.

Myös Suomessa kauppa työskentelee koko ajan muovin vähentämiseksi. ”Muovi sopii hyvin kierrätettäväksi. Siksi on tärkeää, että muovien kierrätystä kehitetään entistä kattavammaksi ja kustannustehokkaammaksi”, toteaa Kaupan liiton johtava asiantuntija Marja Ola.

Hän pitää hyvänä sitä, että Euroopassa suhtaudutaan vakavasti vesistöjen roskaantumiseen ja sitä estäviin toimenpiteisiin. ”Roskaantuminen on erityisesti näin keväisin ajankohtainen ja helposti havaittavissa oleva asia. Kauppa ja kuluttajat haluavat toimia vastuullisesti ja yhdessä me pystymme aikaansaamaan entistä siistimmän ympäristön”, Ola sanoo.

Kuva: 123RF