YK:n pääsihteerin alaisuudessa toimiva Global Compact -toimisto kiittää Keskoa erinomaisesta vastuullisuusraportoinnista. Keskon yhteiskuntavastuuraportti sai Notable-tunnustuksen, joka on ensimmäinen suomalaisyritykselle myönnetty tunnustus Global Compact -hankkeessa.

YK:n edellinen pääsihteeri Kofi Annan lanseerasi Global Compact -hankkeen vuonna 2000. Hanke sisältää kymmenen periaatetta ihmisoikeuksien, työoikeuksien, ympäristöasioiden ja korruption vastaisten toimien edistämiseksi yrityksen omassa toiminnassa ja hankintaketjussa.

Keskon yhteiskuntavastuun kehitysjohtaja Ulla Rehell kertoo, että vuoden 2009 osalta tunnustuksia oli kesäkuun loppuun mennessä jaettu maailmanlaajuisesti vain viisi kappaletta.
"Olemme erittäin ylpeitä työtämme kohtaan osoitetusta arvostuksesta."

YK:n alaisen Global Compact -toimiston johtaja Georg Kell kirjoittaa kirjeessään Keskon pääjohtaja Matti Halmesmäelle, että Keskon raportti voi tarjota havainnollisia ja innostavia esimerkkejä muille osallistujille.
"Me uskomme vahvasti siihen, että julkinen vastuullisuus ja läpinäkyvyys kaikessa toiminnassa ovat elintärkeitä mille tahansa yritykselle kun pyritään hallitsemaan riskejä ja mahdollisuuksia."

Keskon raportti on luettavissa YK:n Global Compact -hankkeen verkkosivustolta.