Yritykset tarvitsevat tukea ottaessaan töihin nuoren, jolla ei ole ammatillista koulutusta eikä työkokemusta. Kaupan liitto ehdottaa tukimuodoiksi lyhyttä koulutusjaksoa elämänhallinnan ja työelämän perustaidoista sekä työvalmennuspalvelua perehdytyksen tueksi. Mallin pilotti on suunnitteluvaiheessa.

Me-säätiön laskurin mukaan Suomessa on tällä hetkellä yli 60 000 työelämästä ja koulutuksesta syrjässä olevaa 15–29-vuotiasta nuorta. Näiltä nk. heikossa työmarkkina-asemassa olevilta nuorilta puuttuvat sekä toisen asteen ammatillinen tutkinto että tarvittava työkokemus. Kauppa haluaa olla mukana auttamassa nuoria alkuun työuralla.

”Työtehtävät, joihin nuori voi päästä ilman ammatillista koulutusta, vähenevät koko ajan”, vahvistaa Kaupan liiton työmarkkinoista ja koulutuspolitiikasta vastaava asiantuntija Mervi Angerma-Niittylä. Kaupan alalla on kuitenkin vielä jonkin verran sellaisia tehtäviä, jotka soveltuvat pelkän perusasteen koulutuksen varassa oleville nuorille. ”Rekrytoinnin esteeksi muodostuu usein kuitenkin se, että näiltä nuorilta puuttuu niin elämänhallintataitoja kuin itseluottamustakin. Kaupan esimiehillä ei ole läheskään aina mahdollisuutta resursoida riittävästi aikaa nuoren opastamiseen ja perehdyttämiseen”, Angerma-Niittylä jatkaa. ”Myös yritykset tarvitsevat tukea nuoren aloittaessa työtään – ei ainoastaan nuori.”

Lyhyt koulutusjakso ennen työn aloittamista

Eri puolella Suomea toimii Ohjaamoja eli maksuttomia palvelupisteitä, jotka tarjoavat alle 30-vuotiaille nuorille ohjausta työllistymiseen, opiskeluun ja tulevaisuuden suunnitteluun. Ohjaamot ovat Kaupan liiton mielestä hyviä tahoja antamaan käytännön tukea niin nuorelle kuin hänen työnantajalleenkin.

”Niistä Ohjaamon asiakkaista, jotka ovat kiinnostuneita työskentelemään kaupan alalla, muodostetaan ryhmä. Ohjaamo ostaa paikalliselta ammatilliselta oppilaitokselta koulutuksen, jonka tavoitteena on nuoren elämänhallinnan ja työelämän perustaitojen haltuunotto. Näitä ovat esimerkiksi säännöllinen elämänrytmi, hygienia-asiat, käyttäytymissäännöt sekä työsopimukseen ja -aikaan liittyvät asiat”, Angerma-Niittylä kertoo.

Työvalmennuspalvelusta apua nuoren perehdyttämisvaiheeseen

Ohjaamon yhteistyökumppaniksi kootusta yritysryppäästä nuoret saavat työkokeilupaikan.

”Ohjaamo tarjoaa työkokeilun alkuvaiheessa työvalmennuspalvelua, joka helpottaa yrityksen työntekijöiden, erityisesti perehdyttäjien, työtä. Ohjaamon työvalmentaja toimii nuoren rohkaisijana ja motivoijana”, Angerma-Niittylä ehdottaa.

Työkokeilun aikana nuori voi suorittaa ammatillisen perustutkinnon osan, jos niin sovitaan esimiehen kanssa. ”Tavoitteena on, että onnistuneen työkokeilun jälkeen nuori työllistyisi työkokeiluyritykseen tai motivoituisi suorittamaan liiketoiminnan perustutkinnon esimerkiksi oppisopimuksella”, Angerma-Niittylä kertoo.

Ohjaamo Helsinki, Helsingin kaupungin elinkeino-osasto, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, HOK-Elanto, Tokmanni sekä Musti ja Mirri ovat pilotoimassa Kaupan liiton hahmotteleman mallin mukaisesti nuorten työkokeiluja kaupan alalla. Mallissa on hyödynnetty kokemuksia, joita saatiin vuonna 2017 päättyneestä Osaamo-hankkeesta, jonka ohjausryhmän puheenjohtajana Mervi Angerma-Niittylä toimi.

Kuva: 123RF