Aalto-yliopistossa alkaa syksyllä kauppiaille suunnattu koulutusohjelma. Ohjelman tarkoituksena on tarjota käytännönläheistä tietoa liiketoiminnan kehittämiseksi ja suoritustason parantamiseksi.

Aalto-yliopiston Pienyrityskeskus aloittaa syksyllä erityisesti kaupan alalle räätälöidyn johtamiskoulutusohjelman. Noin puoli vuotta kestävällä Kaupan PK-JOKO -kursilla pienten ja keskisuurten erikois- ja päivittäistavarakauppojen esimiehiä opastetaan käytännön keinoin toimimaan muuttuvilla kaupan markkinoilla, joissa franchising valtaa alaa ja verkkokauppa tekee voimakkaasti tuloaan.
 
Koulutusohjelmassa kauppiaille tarjotaan vinkkejä muun muassa markkinoinnin ja myynnin tehostamiseen sekä näkökulmia tulevaisuuden kaupan liiketoimintamahdollisuuksiin, ostotoimintaan ja uusiin ansaintamalleihin.
 
Viidestä lähikoulutusjaksosta koostuva koulutusohjelma alkaa lokakuussa. Kaikissa jaksoissa pureudutaan aihealueeseen juuri kaupan näkökulmasta. Kurssien aiheina ovat kauppias- ja franchising-yrittäjyys, kaupan liiketoimintastrategiat, kaupan ostotoiminta, markkinointi ja myyntityö sekä laskentatoimi ja henkilöstöjohtaminen. Lisäksi kullakin koulutusjaksolla vierailee kaupan alan yritysten johtoa jakamassa kokemuksiaan organisaationsa käytännöistä ja strategioista. 

 Lue lisää Aalto-yliopiston Kaupan alan johtamiskoulutusohjelmasta:

Kaupan PK-JOKO (PDF, 0.17 MB)