Euroopan kemikaaliviraston ECHA:n sivuilla olevaa erityistä huolta aiheuttavien aineiden luetteloa on jälleen päivitetty. Listaan lisättiin kesäkuussa useita uusia aineita.

Euroopan kemikaaliviraston erityistä huolta aiheuttavat aineiden luetteloa eli SVHC-luetteloa päivitettiin 20.6.2011. Tähän niin sanottuun kandidaattilistaan lisättiin 11 uutta ainetta. Lisäksi kobolttidikloridin tietoja on täydennetty.

Uusina aineina luetteloon on lisätty 1,2-bentseenidikarboksyylihappo, di-C6-8-haaroittuneet alkyyliesterit, C7-rikas (CAS 71888-89-6), 1,2,3-triklooripropaani (CAS 96-18-4), 1-metyyli-2-pyrrolidoni (CAS 872-50-4), hydratsiini (CAS 302-01-2 / 7803-57-8),  1,2-bentseenidikarboksyylihappo, di-C7-11-haaroittuneet ja lineaariset alkyyliesterit (CAS 68515-42-4), strontiumkromaatti (CAS 7789-06-2) ja 2-etoksietyyliasetaatti (CAS 111-15-9).

Jos näitä aineita sisältäviä esineitä tuodaan maahan, on aineesta tehtävä ilmoitus ECHA:aan kuuden kuukauden kuluessa, eli 20.12.2011 mennessä. Ilmoitusvelvollisuus on kuitenkin vain siinä tapauksessa, jos ainetta on yrityksen EU-alueelle maahantuomissa esineissä yhteensä yli 1000 kiloa.

Koko luettelo löytyy ECHA:n sivuilta:

http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp