Kaupan liiton Venäjän kaupan ryhmä kävi tutustumassa toukokuussa Pietarin markkinoihin. Matka tarjosi uusia kontakteja suomalaisille kaupan yrityksille ja valaisi Pietarin markkinoiden kansainvälistä kilpailukenttää.

Yksi Kaupan liiton tavoitteita on kaupan toimintaedellytysten parantaminen Venäjän markkinoilla. Liiton Venäjän kaupan ryhmä vieraili toukokuussa Pietarissa tavoitteenaan tutustua Pietarin mahdollisuuksiin ja verkostoitua sikäläisten toimijoiden kanssa.

Pietarin markkinoilla kilpailu on paljon kansainvälisempää kuin Suomen markkinoilla. Yritysvierailumatkat ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen paikan päällä antaa yritysjohdolle parhaan käsityksen paikallisista olosuhteista. 

Ryhmä tutustui muun muassa logistiikkamahdollisuuksiin Pietarin alueella, koska logistiikkakustannukset ovat osa suomalaisten kaupan yritysten kilpailukykyä Venäjällä.

Ryhmän jäseniä kiinnosti myös kiinteistö- ja toimitilatarjonnan kartoittaminen liiketoiminnan kasvattamiseksi ja oikeiden viranomaiskontaktien löytäminen toimitilakysymyksissä.

Kaupan liiton kauppapoliittinsen asiantuntijan Hannu Kyyhkysen mukaan henkilösuhteiden merkitys korostuu Venäjällä länsimarkkinoita enemmän. Uusien kontaktien luominen onkin tärkeää, koska henkilökohtaisten yhteydet viranomaisiin takaavat paremman ja nopeamman toiminnan jatkossa.

Matkoja on tarkoitus jatkaa myös tulevaisuudessa. 

Venäjän kaupan ryhmä haluaa tukea myös muita kaupan yrityksiä vientiponnisteluissa Venäjälle järjestämällä Venäjä-seminaarin ensi marraskuuussa. Kaupan liiton Venäjä-seminaari järjestetään 3.11. Tilaisuus on kaikille jäsenyrityksille maksuton.