Kodinkonemainoksissa on heinäkuusta eteenpäin ilmoitettava tuotteen energiatehokkuusluokka. Jatkossa energiamerkintä laajenee ainakin televisioiden markkinointiin.

Energiamerkinnän piiriin kuuluvien tuotteiden mainonnassa on 20.7.2011 lähtien ilmoitettava tuotteen hinta- ja energiatietojen yhteydessä myös energiatehokkuusluokka. Käytännössä määräys koskee useiden kotitalouslaitteiden mainontaa.

Energiamerkintä osoittaa tuotteen käytönaikaista energiankulutusta asteikolla A-G, joista A on paras ja G heikoin. Käytössä on myös A-luokkaa paremmat energiatehokkuusluokat A+, A++ ja A+++. 

Tällä hetkellä energiamerkinnän piiriin kuuluvat kotitalouksien astianpesukoneet, pyykinpesukoneet, kuivausrummut, kylmäsäilytyslaitteet, sähköuunit, kotitalouslamput ja ilmastointilaitteet. Energiamerkinnällä pyritään kannustamaan kuluttajia valitsemaan energiatehokkaampia laitteita.

Marraskuun lopusta lähtien energiatehokkuusluokka on ilmoitettava myös televisioiden mainonnassa. Lisäksi energiamerkintä on suunnitteilla useille muille tuotteille.

Energiatehokkuusluokka on mainittava myös tuotteen teknisiä ominaisuuksia koskevassa myynninedistämisaineistossa, kuten valmistajan esitteissä.

Uusi velvoite perustuu viime joulukuussa voimaan tulleeseen ekosuunnittelulain muutokseen ja  EU:n energiamerkintädirektiiviin. Uuden ilmoittamisvaatimuksen noudattamista valvoo Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes).