Tuotteiden markkinointiarpajaisia voidaan jatkossa järjestää myös ainoastaan ostaville asiakkaille. Tähän asti arpajaisiin on täytynyt voida osallistua, vaikkei tuotetta ostaisikaan. Uudistus astuu voimaan kesäkuun puolessa välissä.

Tuotteiden markkinoinnin yhteydessä järjestettävien arvontojen eli markkinointiarpajaisten järjestäminen edellytyksenä on tähän asti ollut, että arpajaisiin voi osallistua myös ostamatta tuotetta. Tämä velvoite poistuu kesäkuun puolivälissä kuluttajansuojalaista ja sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetusta laista, kun vastikkeellisia markkinointiarpajaisia koskevat kiellot kumotaan. Markkinointiarpajaisiin osallistuminen voidaan siten jatkossa rajoittaa hyödykkeen ostajiin tai ostotarjouksen tehneisiin.

Säännösten kumoamisen syynä on EU:n tuomioistuimen tuomio, jossa katsottiin, että kyseisen kaltainen yleinen kielto on sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun direktiivin 2005/29/EY vastainen. Kumoamisen vuoksi muutetaan myös arpajaislain soveltamisalaa siten, että arpajaislaki velvoitteineen ei koske sellaisia markkinointiarpajaisia, joissa ei edellytetä muuta vastiketta kuin hyödykkeen ostamista tai ostotarjouksen tekemistä.

Markkinointiarpajaisia koskevat kuitenkin edelleen kuluttajansuojalain yleiset markkinointisäännökset. Kuluttajansuojalain 2 luvussa kielletään hyvän tavan vastainen markkinointi ja sopimaton menettely. Hyvän tavan vastaisuudessa on kyse ristiriidasta yhteiskunnassa yleisesti hyväksyttyjen eettisten arvojen ja periaatteiden kanssa. Sopimattomuudessa on puolestaan kyse epäasiallisesta vaikuttamisesta kuluttajan taloudelliseen päätöksentekoon. Keskeistä markkinointiarpajaisten järjestämisessä on, etteivät lisäedut ole markkinoinnissa pääsanomana tai hallitse markkinoinnin kokonaisvaikutelmaa.

Kuluttajavirasto on laatinut kuluttajaoikeudellisia linjauksia eli ohjeita kuluttajansuojalain tarkemmasta käytännön soveltamisesta. Lakimuutoksen johdosta markkinointiarpajaisia koskeva kuluttajaoikeudellinen linjaus uudistetaan ja uusi linjaus valmistuu syksyllä.

Tiina Oksala on Kaupan liiton kuluttajavaliokunnan sihteeri ja Erikoiskaupan Liiton toimitusjohtaja.