Myrkyllisiä kemikaaleja, kuten tuulilasinpesunesteitä ja polttoaineita, saa myydä jatkossa vain lukkojen takaa. Lokakuun alussa voimaan astuvalla muutoksella halutaan vähentää kemikaalien aiheuttamia terveysriskejä.

Valtioneuvosto antoi torstaina 26. toukokuuta asetuksen kemikaalien vähittäismyynnistä (573/2011), joka tulee voimaan 1.10.2011. Uusi asetus korvaa nykyisen kansallisen asetuksen vaarallisen kemikaalin vähittäismyynnistä.

Uuden asetuksen perusteella myrkylliset kemikaalit on lokakuun alusta alkaen säilytettävä myymälässä aina lukitussa tilassa. Käytännössä vähittäismyynnissä olevista kemikaaleista myrkyllisiksi luokiteltuja ovat lähinnä metanolipitoiset tuulilasinpesunesteet ja polttoaineet. 

Vanhassa asetuksessa oleva maininta myrkyllisten kemikaalien säilyttämisestä "lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa sitä haltuunsa" ei siis ole enää lokakuun alusta alkaen voimassa.

Asetuksessa tarkoitetut myrkylliset kemikaalit on oltava merkitty toisella alla olevista
varoitusmerkeistä:
 
Niin sanottu pääkallomerkki on myrkyllisen tai erittäin myrkyllisen kemikaalin vanha varoitusmerkki.

 
CLP-asetuksen mukainen välittömästi myrkyllisen kemikaalin varoitusmerkki on GHS06. Jatkossa tämä merkki korvaa vanhan väistyvän lainsäädännön mukaisen oranssimustan pääkallomerkin aineiden osalta 1.12.2012 mennessä ja seosten osalta viimeistään 1.6.2017

Liitteenä valtioneuvoston asetus kemikaalien vähittäismyynnistä, perustelumuistio: