Maksamisen siirtymäaika SEPAan päättyy lokakuun lopussa. Marraskuun alusta alkaen pankit eivät enää vastaanota kotimaisessa muodossa olevia yritysten maksuaineistoja eivätkä hyväksy kotimaisia tilinumeroita.

SEPAn käyttöönotto merkitsee muutoksia kaikkeen maksamiseen kotimaassa sekä SEPA-alueella rajat ylittävässä maksamisessa. SEPA-muutokset on tehtävä, vaikka yritys toimisi vain Suomen alueella. Myös kotimaassa maksettavista maksuista tulee SEPA-maksuja.

Jos yritys ei ole vielä SEPA-valmiudessa, pitäisi sen pikimmiten laatia suunnitelmat siitä, miten laskut ja palkat maksetaan vielä lokakuun jälkeenkin.

Uuteen kansainväliseen standardiin pohjautuva SEPA-tilisiirto korvaa laskujen, palkkojen ja eläkkeiden maksamisessa käytetyt kansalliset maksuaineistomuodot. IBAN-muotoiset (International Bank Account Number) tilinumerot tulevat suomalaisten tilinumeroiden tilalle.

SEPA merkitsee väistämättä muutoksia järjestelmiin ja pankkiyhteysohjelmiin. Keskeisimmät muutokset koskevat taloushallinnon järjestelmiä.

Suomalaisen suoraveloituksen käyttö jatkuu tämänhetkisen tiedon perusteella vuoden 2013 loppuun.

Tarkistuslista yrityksille:

1) Pankkiyhteysohjelmista on oltava käytössä SEPA-kelpoiset versiot

• Jos yritys käyttää yrityksen verkkopankkia, pankki tekee siihen tarvittavat muutokset SEPA-maksujen maksamista varten.
• Muihin pankkiyhteys- ja taloushallinnon ohjelmistoihin SEPA-päivitykset on tilattava kyseisten ohjelmistojen toimittajilta

2) Yhteystapa ja turvajärjestelyt pankin ja yrityksen välillä pitää tarkistaa

• SEPA-maksujen käyttöönotosta on sovittava oman pankin kanssa. Osa pankeista on luopunut tiedonsiirrossa PATU-avaimen käytöstä ja siirtynyt nykyaikaisempaan Web Service -kanavaan, joka edellyttää uusia sopimuksia pankin kanssa.

3) Korttimaksuja vastaanottavien yritysten on päivitettävä maksupäätteet voidakseen ottaa vastaan sirukorteilla tehtäviä maksuja.

4) Tilinumerot IBAN-muotoon

• Yrityksen lähettämissä paperi- ja Finvoice- verkkolaskuissa sekä tilisiirtolomakkeissa tilinumeroiden on oltava kansainvälisessä IBAN-muodossa. IBAN-tilinumero ja saajan pankin BIC-koodi ovat olleet pakollisia laskuissa ja tilisiirtolomakkeissa jo kesästä 2010 alkaen. Uuden tilisiirtolomakkeen, joka sisältää ainoastaan IBAN-tilinumeron ja BIC-koodin, eikä enää suomalaista tilinumeroa, on voinut ottaa käyttöön 1.4.2011 alkaen. Viimeistään uusi tilisiirtolomake on oltava käytössä vuoden 2012 aikana.

5) IBAN-tilinumero pankkiviivakoodiin

• Jos yrityksen laskuilla/tilisiirtolomakkeilla on ollut pankkiviivakoodi, uusi IBAN-tilinumeron sisältävä versio on oltava käytössä viimeistään 1.11.2011 alkaen erääntyvillä laskuilla. Vain siten laskun maksaja voisi käyttää viivakoodia maksamisessa.

Lisätietoja SEPAan siirtymisestä saa omasta pankista, tilitoimistosta ja ohjelmistotalosta.