EU:n alueelle tuotteita maahan tuovan yrityksen tulee huolehtia, että tuotteiden sisältämistä kemikaaleista tiedotetaan asianmukaisesti sekä asiakkaalle että EU:n kemikaalivirastoon. Tiettyjä aineita tai niitä sisältäviä tuotteita valmistavan tai maahan tuovan yrityksen on tehtävä ilmoitus Euroopan kemikaalivirastoon, ECHAan kesäkuun alkuun mennessä. Ilmoitusvelvollisuus koskee aineita, jotka on lisätty EU:n erityistä huolta aiheuttavien aineiden listalle ennen viime vuoden joulukuuta.

EU:n erityistä huolta aiheuttavien aineiden (ns. SVHC-aineiden) -listaa, jota nimitetään myös kandidaattilistaksi, julkaistiin 28.10.2008. Listaa täydennetään kaksi kertaa vuodessa. Tällä hetkellä listalla on 46 eri ainetta.

Jos maahantuoja tuo listalla olevaa ainetta maahan, aiheutuu siitä velvoitteita yritykselle. Velvoitteet koskevat maahantuojaa myös siinä tapauksessa, jos valmisteet ja esineet sisältävät näitä SVHC-aineita.

Maahantuojan velvoitteet

Kun tietty erityistä huolta aiheuttava aine on lisätty listalle, tuotteen toimittajan tulee tiedottaa yritysasiakasta tuotteen sisältämästä erityistä huolta aiheuttavasta aineesta, jos tuote sisältää kandidaattilistan ainetta yli 0,1 painoprosenttia. Vastaavat tiedot on toimitettava pyynnöstä myös kuluttajille maksutta 45 päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tuotteiden valmistajan tai sitä EU-alueelle maahan tuovan on ilmoitettava erityistä huolta aiheuttavan aineen tiedot Euroopan kemikaalivirastoon (ECHA), jos tällaista ainetta on tuotteessa yli 0,1 painoprosenttia ja yrityksen EU:n alueelle maahantuoma määrä kaikissa tuotteissa on vuodessa enemmän kuin tuhat kiloa.

Koska ilmoitus tulee tehdä?

• Aineista, jotka on lisätty kandidaattilistalle ennen 1.12.2010, ilmoitus tulee tehdä 1.6.2011 mennessä.

• Aineista, jotka on lisätty kandidaattilistalle 1.12.2010 jälkeen, ilmoitus tulee tehdä 6 kuukauden kuluessa siitä, kun aine on lisätty kandidaattilistalle.

• Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos ihmisten ja ympäristön altistuminen aineelle sen käytön ja loppukäsittelyn aikana ei ole mahdollista. Tuotteessa olevaa ainetta ei myöskään tarvitse ilmoittaa, jos aine on jo aikaisemmin rekisteröity samaan käyttöön EU:ssa.

Miten ilmoitus tehdään?

Ilmoitus kemikaalivirastolle tehdään sähköisesti. Kemikaalivirasto julkaisee lähiaikoina oman sivuston, jolla on ohjeet ilmoituksen tekemiseen sekä sähköiset työkalut.

Myyjän toimitettava käyttöturvallisuustiedote

Kun SVHC-listan ainetta on yli 0,1 painoprosenttia valmisteessa, esimerkiksi seoksessa eikä tuotteessa, aineen myyjän on toimitettava asiakkaalleen valmisteesta käyttöturvallisuustiedote, KTT.

Käyttöturvallisuustiedotteessa on lisäksi ilmoitettava, että valmiste pitää sisällään kyseistä ainetta. Kandidaattilistalla on esimerkiksi seuraavat kaksi ftalaattia, joita esiintyy yleisesti muoveissa: bentsyylibutyyliftalaatti (BBP) ja dibutyyliftalaatti (DBP).

Lisätietoa:

http://www.reachneuvonta.fi/