Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

2005


Aktuellt 4/05

1. Låglönestöd
2. Mertidsarbete till deltidsanställda – personalbanken lönar sig!
3. Arbetsdomstolen: En partiförsäljare med provisionslön har inte rätt till generell höjning
4. Lönehöjningarna år 2006
5. Handelsbranschens kurser (på finska) år 2006
6. Minuthandelns öppettider och söckenhelgsförkortningar 2006
7. Skattefria resekostnadsersättningar år 2006
8. Förhandsuppgifter om socialförsäkringspremierna år 2006
9. Kurser som omfattas av arbetsgivarens stöd 2006
10. Registrering på Extranet
11. Jämställdhetsplan
12. Nyheter från Förbundet för Finsk Handel

Ajankohtaista 4/05

1. Matalapalkkatuki
2. Lisätyön tarjoaminen osa-aikaisille – henkilöstöpankki kannattaa!
3. Työtuomioistuin: Provisiopalkkaisella tukkumyyjällä ei oikeutta yleiskorotuksiin
4. Palkankorotukset v. 2006
5. Kaupan koulutukset v. 2006
6. Vähittäiskauppojen aukiolot ja arkipyhälyhennykset v. 2006
7. Verovapaitten matkakustannusten korvaukset v.2006
8. Ennakkotietoja sosiaalivakuutusmaksuista v. 2006
9. Työnantajatuen piiriin kuuluvat kurssit v. 2006
10. Jäsensivuille kirjautuminen
11. Tasa-arvosuunnitelma
12. Suomen Kaupan Liiton uutisia

Aktuellt 3/05

1. Ändringar av jämställdhetslagen: uppgifts- och lönespecifikation
2. Omställningsskyddet i kraft 1.7.2005
3. Arbetstiden 36 tim 15 min genom avtal på enskilda arbetsplatser
4. Förtroendemannaersättningarna 1.9.2005
5. Höstens öppethållningstider
6. Höstens arbetstidsförkortningar
7. Höstens kursutbud
8. Förbundsmöten
9. Registrering på EK:s och Förbundets för Finsk Handel webbplats
10. Personalnytt

Ajankohtaista 3/05

1. Tasa-arvolakiin muutoksia: tehtävä- ja palkkaerittely
2. Muutosturva voimaan 1.7.2005
3. Työpaikkakohtaisesti sopien työaika 36 t 15 min
4. Luottamusmieskorvaukset 1.9.2005
5. Syksyn aukioloajat
6. Syksyn työajan lyhennykset
7. Syksyn koulutustarjonta
8. Liittokokoukset
9. EK:n ja Suomen Kaupan Liiton jäsensivuille kirjautuminen
10. Henkilöstöasia

Aktuellt 2/05

1. Sommarens öppettider
2. Den nya semesterlagen trädde i kraft 1.4.2005
3. Givande av semester
4. Sommaranställda
5. Löneuppgifter för oktober 2004
6. Arbetstidsförkortningar 2005
7. Avtal om försök med personalbank
8. Modell för sysselsättnings- och omställnings-skyddsåtgärder
9. EK:s extranet och handels www-sidor
10. Förbundet för Finsk Handel

Ajankohtaista 2/05

1. Kesän aukioloajat
2. Uusi vuosilomalaki voimaan 1.4.2005
3. Kesälomien antaminen
4. Kesätyöntekijöiden palkkaaminen
5. Ansiotiedot lokakuulta 2004
6. Työajan lyhennykset 2005
7. Henkilöstöpankkikokeilusopimus
8. Työllistymisen ja muutosturvan toimintamalli
9. EK:n extranetti ja kaupan www-sivut
10. Suomen Kaupan Liitto

Aktuellt 1/05

1. Nytt namn och ny logo
2. Lönehöjningar 1.3.2005
3. Textändringar 1.3.2005
4. Skolelevernas sommarpraktikprogram
5. Kollektivavtalen
6. Lönejusteringarna för högre tjänstemän 2005
7. Handelns kurser 2005
8. Ändringar i medlemsservicen