1. Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 30.9.2008
2. Työntekijöitä koskevien luottotietojen hankkiminen
3. Vähittäiskaupan aukiolot loppuvuonna 2008
4. Työajan lyhennykset loppuvuonna 2008
5. Kaupan koulutukset loppuvuonna 2008
6. EK:n palkkatiedustelu lokakuulta 2008
7. Ansiotiedot lokakuulta 2007
8. Liitto- ja lohkokokouskutsut
9. Henkilöstöasioita

1. Kaupan palkkaluokittelu käyttöön 30.9.2008

 

Osana palkkausjärjestelmän kehittämistä ja toimialaperiaatteen vahvistamista 1.5.2008 tuli voimaan vaativuusluokitteluun perustuva Kaupan palkkaluokittelu. Se koskee kaikkia Kaupan työehtosopimuksen soveltamispiirissä olevia työntekijöitä.

 

Työntekijöillä, joilla oli 30.4.2008 työehtosopimuksen mukaisesti määritetty taso (1.-6.), uusi palkkaryhmä määräytyi helposti muuntamalla seuraavasti: 1 = A, 2 = B1, 3 = B2, 4 = C1, 5 = C2 ja 6 = D

 

Nk. vieraitten alojen työntekijöille, joilla ei ole työehtosopimuksen mukaista tasoa (1.-6.), määritetään Kaupan palkkaluokittelun avulla palkkaryhmä viimeistään 30.9.2008 mennessä.

 

Kaikilla Kaupan työehtosopimuksen piirissä olevilla työntekijöillä on siten työtehtävien vaativuuden perusteella määritetty palkkaryhmä A - D ja palkkataulukon vähimmäispalkka 1.10.2008 lukien.

Nk. vieraitten alojen työntekijöitä ovat mm. kokki, vahtimestari ja parkkipaikan hoitaja.

Lisätietoja tiedotteessamme 1/08 ja Kaupan työehtosopimuksen palk-kaliitteessä.


2. Työntekijöitä koskevien luottotietojen hankkiminen

Yksityisyyden suojasta työelämässä annettu laki muuttuu 1.9.2008 lukien luottotietojen osalta. Laissa säädetään siitä, millä perusteella työnantajalla on oikeus käsitellä työnhakijaa tai toisiin tehtäviin siirtyvää työntekijää koskevia henkilöluottotietoja heidän luotettavuutensa arvioimiseksi.

 

Työnantajalla on oikeus käsitellä jo työtehtävään valitun työntekijän henkilöluottotietoja silloin, kun tämän on tarkoitus toimia erityistä luotettavuutta vaativissa tehtävissä. Luottotietoja ei voida hankkia useammasta työnhakijasta vaan hakijasta, jonka valintaan on muutoin päädytty, mutta ennen lopullista päätöksentekoa halutaan vielä tarkistaa luottotiedot.

 

Luottotietojen hankkiminen voi tulla kysymykseen mm.

 • tehtävissä joihin sisältyy päätäntävaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia
 • joissa tehtävänä on merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta ja joiden hoitamiseksi annetaan pääsy sellaisiin työnantajan tai asiakkaan kannalta keskeisiin liike- ja ammattisalaisuuksiin, joiden suojaamisesta on erityisesti huolehdittu
 • joissa olennaisena osana on käsitellä ilman erityistä valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä. Pelkkä asiakaspalveluun liittyvä maksujen vastaanottaminen ei kuulu säännöksen piiriin. Säännöksen piiriin voivat kuulua kassanhoitotehtävät, joissa työntekijä työskentelee yksin ilman välitöntä tai kameravalvontaa tai kertyneet varat kuljetetaan työpaikan ulkopuolelle erikseen säilytettäväksi.
 • jotka ovat työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä

Työnantajan tulee ilmoittaa työntekijälle etukäteen luotettavuuden selvittämiseksi tarpeellisten tietojen hankkimisesta. Luottotietojen osalta tulee lisäksi ilmoittaa se, mistä rekisteristä tiedot hankitaan.

 

Työnantaja vastaa luottotietojen hankkimisesta aiheutuneista
kustannuksista.

 

Lisätietoja www.suomenkauppa.fi, josta löytyy muistio asiasta.

 

3. Vähittäiskaupan aukiolot loppuvuonna 2008 (linkki pdf)

 


4. Työajan lyhennykset loppuvuonna 2008 (linkki pdf)


5. Kaupan koulutukset loppuvuonna 2008

 • Työsopimuspäivä 21.10.2008 (täynnä)
 • Kaupan palkanlaskenta 13.-14.10.2008, Helsinki
 • Kaupan työaikapäivä 07.10.2008 Helsinki
 • Ajankohtaista kokeneille esimiehille 25.09.2008 Helsinki
 • Lisätietoja http://www.suomenkauppa.fi/www/fi/koulutus/index.php

  Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen sähköpostitse kurssit@ek.fi tai puhelimitse 09 4202 3307/Pirkko Vehmas. Voit ilmoittautua myös nternetissä soitteessa
  http://www.ek.fi/www/fi/2007tapahtumat/tapahtumat_kuukausittain.php


  6. EK:n palkkatiedustelu lokakuulta 2008

  EK on siirtynyt palkkatiedustelussa sähköiseen tiedonkeruuseen. Näin yhtenäistetään tietosisältöjä, parannetaan jäsenyritysten palvelua ja vähennetään tiedustelun kustannuksia. Lokakuulta 2008 yritys voi antaa kuukausitiedustelun tiedot internetissä EK:n sähköisellä lomakkeella tai tiedonsiirtopalvelun kautta. Paperilomakkeita ja atk-listoja ei enää käytetä. Lisätietoja www.ek.fi


  7. Ansiotiedot lokakuulta 2007

  Kaupan ansiotiedot lokakuulta 2007 ovat valmistuneet. Tietojen myöhäiseen valmistumiseen on vaikuttanut tilastoinnin keräysjärjestelmän muutokset. Yrityskohtaiset palautteet lähetettiin jo aikaisemmin.
 • kaupan ansiot nousivat tilastokaudella keskimäärin 3.3
 • suoritustason henkilöstön ansiokehitys oli 4.1 % ja esimiestason 3.8 %
 • keskeisissä ammattiryhmissä ansiokehitys vaihteli 2.5 -4.6 %
 • tilastokaudella oli 3.5 %:n sopimuskorotus 1.10.2007

Kaupan kuukausikeskiansiot, lukumäärät ja muutos (linkki; taulukot myös pdf-muodossa)
Lokakuu 2006 – lokakuu 2007
Viikkotyöaika 34 – 37,5 tuntia

Ammattiryhmä

 

lkm

 

ansiot €/kk

 

ansiot €/kk

 

identtiset*

 

2007

 

2006

 

muutos

 

2007

 

2006

 

%

 

Koko kauppa

 

56.345

 

58.106

 

-1.761

 

2.404

 

2.327

 

3,3

 

5,6

 

 • suoritustaso

45.342

 

46.187

 

-845

 

2.131

 

2.048

 

4,1

 

5,3

 

 • esimiestaso

9.644

 

10.494

 

-850

 

3.208

 

3.091

 

3,8

 

6,0

 

 • johtotaso

1.359

 

1.425

 

-66

 

5.827

 

5.750

 

1,3

 

6,6

 

Suoritustaso:

 

 • myyjä

21.669

 

21.265

 

104

 

1.894

 

1.811

 

4,6

 

5,3

 

 • varastotyöntekijä

8.832

 

8.872

 

-40

 

1.962

 

1.892

 

3,7

 

4,7

 

 • konttori; suorittava

12.403

 

13.034

 

-631

 

2.633

 

2.535

 

3,9

 

5,7

 

 • huoltamotyöntekijä

1.043

 

1.265

 

-222

 

1.852

 

1.801

 

2,8

 

4,7

 

 • automies

268

 

385

 

-117

 

1.996

 

1.906

 

4,7

 

4,5

 

Esimiestaso:

 

 • myymälähoitaja

4.352

 

4.696

 

-344

 

2.592

 

2.500

 

3,7

 

6,4

 

 • varastoesimies

779

 

791

 

-12

 

2.652

 

2.587

 

2,5

 

5,9

 

 • huoltamohoitaja

149

 

142

 

7

 

2.770

 

2.538

 

9,1

 

8,9

 

 • konttori; esimies

4.437

 

4.901

 

-464

 

3.922

 

3.754

 

4,5

 

5,7

 

* identtisellä tarkoitetaan sekä lokakuussa 2006 että lokakuussa 2007 tilastossa ollutta henkilöä

 

Ansiokehitysvertailu
4. neljännes 2006 – 4. neljännes 2007
viikkotyöaika 34 -40 tuntia

Toimiala

 

koko aineisto

 

identtiset*

 

 • Kauppa; kaikki

3,3

 

5,6

 

 • Teollisuus, työntekijät

4,1

 

5,1

 

 • Teollisuus, toimihenkilöt

4,4

 

4,8

 

 • Rakennusala, työntekijät

4,9

 

6,7

 

 • Majoitus- ja ravitsemus

2,8

 

4,6

 

 • Pankki

6,0

 

7,2

 

Koko EK

 

4,1

 

..

 

Yleinen ansiokehitys

 

4,9

 

..

 
8. Liitto- ja lohkokokouskutsut

 

Suomen Kaupan Liitto
Suomen Kaupan Liiton varsinainen liittokokous on 11.11.2008 klo 11.00 Helsingissä, Eteläranta 10., 3. kerros, kokoushuone 3.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

 

Suomen Kaupan Liiton jäsenyritykset on ryhmitelty neljään lohkoon vuosikokouksen valmistelua varten. Tavoitteena on turvata jäsenyritysten kattava edustus liiton hallituksen kokoonpanossa. Vuosikokousta valmistelevat lohkojen kokoukset, joissa valitaan lohkojen ehdokkaat Suomen Kaupan Liiton hallitukseen vuodeksi 2008, järjestetään seuraavasti:

 • Päivittäis- ja käyttötavaravähittäiskaupan lohkokokous 7.10.2008 klo 9.00 Helsingissä, Eteläranta 10., 3. kerros, neuvotteluhuone 1.
 • Päivittäis- ja käyttötavaratukkukaupan lohkokokous 7.10.2008 klo 9.00 Helsingissä, Eteläranta 10, 3. kerros, neuvotteluhuone 7.
 • Erikois- ja teknisen vähittäiskaupan lohkokokous 7.10.2008 klo 9.00 Helsingissä, Eteläranta 10., 3. kerros, Kauppala.
 • Erikois- ja teknisen tukkukaupan lohkokokous 7.10.2008 klo 9.00 Helsingissä, Eteläranta 10., 3 kerros, neuvotteluhuone 2.

Liiton rakenneryhmä esittää vuoden 2009 hallituksen kokoonpanoksi:

Lohko jäsentä
Päivittäis- ja käyttötavaravähittäiskauppa

5

 

Päivittäis- ja käyttötavaratukkukauppa

2

 

Erikois- ja tekninen vähittäiskauppa

7

 

Erikois- ja tekninen tukkukauppa

6

 

Yhteensä hallituspaikkoja

20

 

Kaupan Työnantajaliitto
Kaupan Työnantajaliiton varsinainen liittokokous pidetään 11.11.2008 klo 11.30 Helsingissä, Eteläranta 10., 3. kerros, Kauppala. Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:ssä mainitut asiat.

Lisätietoja antaa Maria Sandström 09 1728 5116

9. Henkilöstöasioita

Suomen Kaupan Liiton palveluksessa on aloittanut 1.8.2008 tiedotuspäällikkönä Mari Flink ja 1.9.2008 elinkeinopoliittisena asiantuntijana OTK Johanna Aho.

 

Ystävällisin terveisin

 

Suomen Kaupan Liitto

 

Heikki Ropponen