Uutiset:
https://kauppa.fi/rss/feed/uutiset
Tiedotteet:
https://kauppa.fi/rss/feed/tiedotteet
Lausunnot:
https://kauppa.fi/rss/feed/lausunnot
Blogit:
https://kauppa.fi/rss/feed/blogit

RSS-syötteet voit tilata omaan RSS-lukijaasi klikkaamalla ylläolevia linkkejä.

Kaupan liitto edustaa elinkeinoelämän suurinta toimialaa kauppaa. Liiton piirissä on noin 7 000 jäsenyritystä, ja se edustaa sekä vähittäis- että tukkukauppoja elinkeinopolitiikassa ja työmarkkinaedunvalvonnassa. 

Pysy kartalla kaupan alan uutisista ja tilaa Kaupan liiton uutiskirje. Uutiskirjeessä on koottuna tärkeimmät ja ajankohtaisimmat uutiset, tiedotteet ja tapahtumat.

Tapahtumakirjeestämme saat tietoa Kaupan liiton koulutuksista ja seminaareista.

Liity kirjeiden postituslistalle täältä

2014


Jäsenkirje: joulukuu 2014

1. Kaupan kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä on pidettävä huolta
2. Nimityksiä Kaupan liitossa
3. Kaupan liiton hallitus vuonna 2015 ja edustukset EK:n valiokunnissa
4. Lapsi sairastuu – palkanmaksun edellytyksenä kirjallinen selvitys toisen huoltajan esteestä hoitaa lasta
5. Hovioikeudelta tuomio lisätyön tarjoamisesta
6. Opas tulospalkkioiden rakentamiseen julkaistu
7. Ennakkotietoja ensi vuoden sosiaalivakuutusmaksuista
8. Loppiaisen poikkeusluvat kauppojen aukioloon
9. Opas esimiestyön avuksi
10. Lähiesimiestyön ammattitutkinto virallistettu
11. Vuosi 2015 tuo uusia rajoituksia kemikaalien myyntiin ja käyttöön
12. Tieto lisää turvaa -kampanja näkyy verkossa joulukuussa
13. Joulukysely: Lähes joka kolmas hankkii jouluostoksia verkosta
14. Asiaa kaupan alan turvallisuudesta ja tietoturvasta 3.12.
15. Miten menestyä vuonna 2015 – Kasvua Suomesta -tapahtuma 4.12. Messukeskuksessa

Jäsenkirje: marraskuu 2014

1. Ostovoiman kasvattaminen kaupan tärkeimpiä hallitusohjelmatavoitteita
2. Vähittäiskaupan aukiolot ja arkipyhälyhennykset vuonna 2015
3. Työeläkemaksut vuonna 2015
4. Paikallisen sopimisen mahdollisuus lisääntyy kaupan varastoissa
5. Palkkojen budjetointi vuodelle 2015
6. Työtuomioistuin: Työntekijällä oikeus pyytää lomarahavapaansa tai työaikapankkivapaansa siirtoa heti ensimmäisestä sairastumispäivästä alkaen
7. Valvira päivittää itsepalvelukassojen alkoholimyyntiohjeistustaan
8. Kaupan liiton kauppapoliittista strategiaa päivitetty
9. Selvitys venäläisistä kuluttajista Suomessa julkaistu
10. Verkkokauppojen markkinointi – mihin ollaan menossa?
11. Kaupan tutkimustietoa laajasti Trends & Insights '14 -tapahtumassa

Jäsenkirje: lokakuu 2014

1. Kaupan liiton koulutustarjonta laajenee
2. Liittokokouskutsu
3. Kauppa 2015 -tapahtumalle innostavaa palautetta
4. Eläkeuudistuksesta sopu
5. Tuomio kaupan alan laittomasta varastolakosta
6. Sairauspäivärahapäätöksen perustelut jatkossa myös työnantajalle
7. Työnantajatuen piiriin hyväksytyt ay-koulutukset vuonna 2015
8. Opas sosiaalisen median työkäytöstä julkaistu
9. Pakkausten hyötykäyttömaksut nousevat huomattavasti vuonna 2015
10. Muistutus paristojen ja akkujen tuottajavastuusta
11. Vuosi biosidiasetuksen soveltamisesta – Missä mennään nyt?
12. POP Pankkien ja Säästöpankkien BIC-koodit muuttuvat
13. Ilotulitteiden myynnistä vastaavan hoitajan pätevyyskokeet loppuvuonna 2014
14. Vuoden alkupuoliskon verkkokauppaluvut julkaistu
15. Googlen joulun hakutrendit jäsentilastoissa
16. Syyskuun Kulutusindikaattorit on julkaistu
17. Kaikki verkkokaupasta – kiitelty koulutus alkaa jälleen

Jäsenkirje: syyskuu 2014

1. Hallitusohjelmavaikuttaminen käynnistyy
2. Elinvoimaiset kotimarkkinat -teema-aineisto jäsenyritysten hyödynnettävänä
3. Kaupan liittoon kaksi uutta työmarkkina-asiantuntijaa
4. Kaupan liiton toimisto suljettu 1.–2.9.
5. Kaupan palkankorotukset maksuun syyskuussa
6. Vuorotteluvapaan edellytykset muuttuneeet
7. Työtuomioistuimen tuomio muutti äitiysvapaan palkanmaksuvelvollisuutta
8. Pakkausten tuottajavastuun laajeneminen nostaa hyötykäyttömaksuja
9. Kemikaaliturvallisuuslaki muuttuu ensi kesänä
10. Räjähteissä käytettävien lähtöaineiden myyntiä tiukennetaan
11. Tullilta infopaketti Venäjä-pakotteiden vaikutuksista vientiyrityksille
12. Kauppa näkyvästi mukana Kun koulu loppuu -julkaisussa
13. Pk-yritysten kansainvälistymispalveluja uudistetaan
14. Tule mukaan kehittämään kaupan koulutusta
15. Elokuun Kulutusindikaattorit julkaistu
16. Googlen tutkimus mobiilikäyttäytymisestä ilmestynyt
17. Kauppa 2015 – Kohti kasvua
18. Esimiehenä kaupan alalla -hankkeen tulosten esittely marraskuussa
19. Muista myös Kaupan liiton syksyn koulutukset

Jäsenkirje: elokuu 2014

1. Kotimarkkinoiden merkitys kansantaloudelle on tunnustettava
2. Vähittäiskaupan aukiolot ja arkipyhälyhennykset loppuvuonna
3. Kaupan näkymät julkaistu
4. Heinäkuun kulutusindikaattorit ilmestyneet
5. Seokset merkittävä CLP-asetuksen mukaisesti 1.6.2015 alkaen – Nyt on aika valmistautua
6. Uusi 10 euron seteli käyttöön syksyllä
7. Kaupan liiton koulutukset pyörähtävät jälleen käyntiin
8. Kauppa 2015 -tapahtuma 18.9. - Merkitse päivä jo kalenteriin
9. Euroopan kemikaaliviraston biosidipäivä

Jäsenkirje: kesäkuu 2014

1. Kotimarkkinoiden mahdollisuudet pitää tunnustaa
2. Palkankorotukset 1.9.2014
3. Kaupan vuosilomaopas uudistettu
4. Vuosiloma osasairauslomalla
5. Yrityksissä laadittava tasa-arvosuunnitelma
6. Työtuomioistuin: Vierasta kieltä ei ollut käytetty ”lähes päivittäin” – työntekijöillä ei oikeutta kielilisään
7. Työtuomioistuin: Liikenneasemien päivittäistavaramyymälän artikkeleihin kuuluvat myös muut kuin päivittäistavarat
8. Kaupan liitto päivittää kauppapoliittista strategiaansa vuosille 2014–2017
9. Yritykset voivat suojautua tehokkaammin tietoverkkorikollisuudelta
10. Työryhmä selvittämään palavien nesteiden turvallisuutta kaupoissa
11. Monikulttuuriset nuoret paremmin eväin työelämään
12. EsiKa-hanke kokoaa tietoa kaupan esimiestyöstä
13. Talousgraafeja Kaupan liiton jäsenyritysten käyttöön
14. Merkitse jo kalenteriin: Kaupan suurtapahtuma Kauppa 2015

Jäsenkirje: toukokuu 2014

1. Laittommista lakoista on tullut maan tapa
2. Uudistunut Kaupan vuosi 2013 -julkaisu on ilmestynyt
3. Kaupan työehtosopimuksen tekstimuutokset
4. Alkoon uusi työehtosopimus
5. Kuluttajansuojalaki muuttuu 13.6. – Muutoksia erityisesti verkkokaupan sääntelyyn
6. Tuoteturvallisuuden ja markkinavalvonnan sääntelystä uhkaa tulla kohtuutonta kaupan kannalta
7. Kaupan alaa tehdään tutuksi nuorille
8. EU-parlamentissa hyväksyttiin yritysten raportointia koskeva direktiivi
9. Googlen hakudatatilastoa päivitetty
10. Viroon mennään yhä useammin päivän ostosmatkoille
11. Vastuuklinikka – Kaupan vastuukartta Ratkaisun paikka 2014 -tapahtumassa
12. Kaupan digipäivä jälleen toukokuussa
13. Vielä ehdit ilmoittautua kaupan Venäjä-seminaariin

Jäsenkirje: huhtikuu 2014

Jäsenkirje: maaliskuu 2014

Jäsenkirje: helmikuu 2014