Tee kannattava kauppa - tule alalle!

Kauppa on elinkeinoelämän suurin työllistäjä.

Kaupan monipuoliset työtehtävät ja uramahdollisuudet

Kaupan ala tarjoaa laajan kirjon erilaisia työtehtäviä ja monipuolisia uravaihtoehtoja sekä mahdollisuuksia yrittäjyyteen. Kaupalla on myös vahva kansainvälinen ulottuvuus.

Näin kouluttaudut kaupan alalle

Kaupan ala tarjoaa työtehtäviä hyvin monenlaisen koulutuspolun kulkeneille. Lukumääräisesti eniten työtehtäviä on tarjolla ammatillisen perustutkinnon suorittaneille.

Tutustu työelämään ja tienaa

Kaupan liitto ja Palvelualojen ammattiliitto PAM haluavat tukea peruskoululaisten ja lukiolaisten mahdollisuuksia tutustua työelämään ”Tutustu työelämään ja tienaa” -kesäharjoitteluohjelman puitteissa.

Opiskele digitaalista kauppaa yliopistossa!

Kaupan liiton koordinoima ja viiden yliopiston toteuttama digitaalisen kaupan opintokokonaisuus tarjoaa kokonaiskuvan digitaalisesta kaupasta ja kaupan toimialan merkittävästä murroksesta. Opintokokonaisuus on suunnattu kauppatieteellisen koulutusalan ja soveltuvien alojen tutkinto-opiskelijoille sekä osaamistaan täydentäville kaupan alan ammattilaisille.

Kokonaan verkossa toteutettava digitaalisen kaupan opintokokonaisuus on tarkoitettu yliopistojen tutkinto-opiskelijoille. Opintojaksot ovat suoritettavissa myös avoimen yliopiston kautta osaamistaan kehittäville.

Kauppa lukuina

kauppa työllistäjänä

Kauppa on suurin nuorten työllistäjä.
Yli 20 % alle 25-vuotiaista työssäkäyvistä nuorista työskentelee kaupan alalla.

Kauppa on suurin nuorten työllistäjä