Joulumyynnin tunnuslukujen, taantumapelkojen ja joulukiireiden keskeltä on hyvä tarkastella asioita myös laajemmalla perspektiivillä ja pitemmällä aikajänteellä.  Olemmeko me kaupan alan toimijat vaikuttajia vai sopeutujia? Maailma ympärillämme väistämättä muuttuu ja kehittyy. Pyrimmekö me ohjaamaan tätä muutosta vai olemmeko toisinaan jopa muutoksen jarru?

Sähköteknisen Kaupan Liitossa huomasimme joitakin vuosia sitten, että maapalloa uhkaava ilmaston muutos on samalla suuri mahdollisuus omalle toimialallemme.  Teknologiat, joilla voidaan säästää energiaa ja tuottaa sähköä uusiutuvista energianlähteistä ovat jo olemassa, mutta niiden laajamittainen käyttöönotto vaatii uutta ajattelua ja paljon työtä.

Ensi vaiheessa muutoksen moottoreiksi on saatava sähköalan toimijat eli liittomme jäsenyritysten ja sidosryhmien henkilöstö.  Tehtävän voisi kuvitella olevan helppo, sillä onhan kyseessä mahdollisuus toimia aidosti sekä maailman pelastajana että kasvattaa omaa liikevaihtoa.

Sähköistysalalla on Suomessa kuitenkin asiat tehty aina perinteisesti: sähköä on tuotettu keskitetysti isoissa yksiköissä ja se on ollut niin halpaa, ettei sen käyttöä ole tarvinnut rajoittaa tai edes seurata huoneisto- tai laitekohtaisesti – ei teollisuudessa eikä toimistoissa kodeista puhumattakaan. Alalla on lisäksi paljon kokeneita konkareita, joiden teknologiaopit ovat vuosikymmenten takaa.

Vaikka olemme uusien haasteiden ja mahdollisuuksien äärellä, ihmisten asenteet muuttuvat hitaasti ellemme aktiivisesti levitä ilosanomaamme. Sähköteknisen Kaupan Liitto  julkisti toukokuussa jäsenyritysten kanssa yhteistyössä työstetyn Hyvinvointia sähköllä -vision.

Hyvinvointia sähköllä - visio 2030 koostuu viidestä teemasta:

  • Jokainen on tietoinen energiankulutuksestaan ja vaikuttaa siihen.
  • Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian.   
  • Sähköverkoissa on älyä.
  • Sähköä käytetään laajasti liikenteen energiana.
  • Eläminen on entistä turvallisempaa ja mukavampaa.

Teemojen lyhyet kuvaukset ja visiota koskeva aineisto löytyvät osoitteesta hyvinvointiasähköllä.fi.

Alun perin vision allekirjoitti STK:n kanssa Sähkösuunnittelijat NSS ry mutta nyt syksyllä sen taakse ovat liittyneet myös Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry (STEK).  STUL edustaa yli 3000 sähköistysalan urakointiyritystä. STEK on ”keskusjärjestö”, jonka jäseninä on 11 sähköalan järjestöä, ja sen tehtävänä on energiatehokkuuden ja sähköturvallisuuden edistäminen.

Sähköistysala ylpeänä esittääkin, että vision takana on nyt koko toimitusketju: valmistajat, maahantuojat, tukkuliikkeet, urakoitsijat, suunnittelijat ja alan sidosryhmäjärjestöt.

Edessä on kuitenkin haasteellisin osuus – vision toteutus. Koska saamme auttaa päivittäis- ja erikoiskaupan alan yrityksiä energiatehokkuuden parantamisessa? Olisiko jo aika rakentaa aurinkosähköjärjestelmä marketin katolle tai sähköauton pikalatauspisteet kaupan edustalle? Joko marketin valaistus ja ilmanvaihto on optimoitu? Palataan asiaan!

Kirjoittaja on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n toimitusjohtaja.