Etelärannassa järjestettiin keskiviikkona 5.3. elintarvikeketjun kauppatapoja käsittelevän itsesääntelyjärjestelmän avajaistilaisuus. Paikalle oli saapunut viitisenkymmentä yritysten, viranomaisten, järjestöjen ja median edustajaa. Tämä kertoo asian yleisestä kiinnostavuudesta ja tärkeydestä eri sidosryhmille.

Elintarvikeketjun itsesääntelyjärjestelmä on koko EU:n laajuinen, ja siihen voivat vapaaehtoisesti rekisteröityä kaikki eurooppalaiset elintarvikeketjun toimijat maataloudesta, elintarviketeollisuudesta ja päivittäistavarakaupasta. Suomessa mukaan onkin lähtenyt koko toimitusketju.

Kauppatapalautakuntaa olivat yhdessä perustamassa Päivittäistavarakauppa ry, Elintarviketeollisuusliitto ry ja MTK. Lautakunta perustettiin Keskuskauppakamarin yhteyteen, joka valitsee lautakunnan jäsenet ja vahvistaa sen säännöt.

Nopealla aikataululla Suomeen perustettu Elintarvikeketjun kauppatapalautakunta on ensimmäisiä kansallisia hallintoelimiä EU-laajuisessa järjestelmässä. Lautakunta tulkitsee Suomessa hyvän kauppatavan periaatteita elinkeinonharjoittajien välisissä sopimussuhteissa ja tarjoaa erikokoisille toimijoille kanavan ratkoa liiketoimintaan liittyviä riitatilanteita nopeasti ja luottamuksellisesti.

Mikäli järjestelmään rekisteröityneen yrityksen sopimuskäytännön väitetään rikkovan hyvää kauppatapaa ja rikkomus kohdistuu useisiin toimijoihin ketjun eri portaalla, voidaan asia viedä lautakunnan käsiteltäväksi. Kauppatapalautakunta voi antaa tällöin tulkintasuosituksen siitä, miten hyvän kauppatavan periaatteita tulisi kyseisessä tapauksessa soveltaa. Tämän jälkeen suositus sekä julkaistaan että annetaan tiedoksi asianosaisille. Vaikka kyseessä onkin ”vain” suositus, on suositusten käytännön sitovuus osoittautunut erilaisissa itsesääntelyjärjestelmissä tyypillisesti erittäin vahvaksi.

Pieniä yrityksiä ja elinkeinonharjoittajia silmälläpitäen on järjestelmä rakennettu siten, etteivät riita-asian osapuolet ole tunnistettavissa. Julkaistava ratkaisu on anonyymi, eikä osapuolten nimiä kerrota edes asianosaisille. Tämä madaltanee kynnystä tuoda asioita lautakunnan käsiteltäväksi. Asian käsittely on lisäksi osapuolille maksutonta ja käsittelyajat ovat huomattavasti alioikeuksia lyhyemmät.

Yritysten väliset liikesuhteet kuuluvat lähtökohtaisesti aina sopimusvapauden piiriin. Niihin puuttuminen eurooppalaisella tai kansallisella sääntelyllä tulisikin olla viimesijainen keino. Toivotaan, että myös lainsäätäjät näkevät tässä tapauksessa itsesääntelyn joustavuuden ja nopeuden tuoman lisäarvon.

Lisätietoja Elintarvikeketjun kauppatapalautakunasta löytyy osoitteesta kauppakamari.fi/lautakunnat/elintarvikeketjun-kauppatapalautakunta

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija ja PTY:n lakimies.