Kauppa on jo vuodesta 1997 osallistunut maa- ja metsätalousministeriön kansalliseen elintarvikkeiden laatustrategiatyöhön.

Osmo Laine

Laatustrategian puitteissa kotimainen elintarvikeketju on yhdessä nähnyt kuluttajan luottamuksen kotimaisen elintarvikkeen ja elintarvikeketjun tärkeimmäksi kilpailueduksi. Siksipä kuluttajan luottamuksen säilyttäminen elintarviketurvallisuudesta huolehtimalla on ollut laatustrategiatyön keskeinen tavoite.

Kauppa on luonut yhdessä Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja kunnallisten valvontaviranomaisten kanssa kaupan elintarvikkeiden internet -pohjaisen omavalvontajärjestelmän. Järjestelmään on 1.7.2009 avattu tietopankkitoiminto, johon kauppa voi tallentaa omavalvontatiedot, ja johon valvontaviranomaisilla on pääsy.

Kaupalla on moninainen ja jatkuva keskusteluyhteys valvontaviranomaisten kanssa, jotka vastaavat kaupan omavalvonnan viranomaisvalvonnasta. Millään tasolla ei kaupalle ole viestitty kaupan omavalvonnan vakavista puutteista saatikka sitten sellaisista kala- ja lihakauppaa koskevista rikkomuksista, mistä Helsingin Sanomissa julkaistussa mielipidekirjoituksessa oli kysymys.

Me päivittäistavarakaupassa olemme ihmeissämme siitä, miten kritiikittömästi kaupan elintarvikevalvonnasta vastaavat maa- ja metsätalousministeriö ja Evira ovat hyväksyneet omaa valvontatehtäväänsä koskevat syytökset. Viranomaiset ovat turvautuneet keskusteluun populistisesta hymytarrasta.

Helsingin kaupungin elintarvikevalvonnasta vastaava Antti Pönkä on nähnyt muiden elintarvikevalvonta-asiantuntijoiden tavoin tärkeämmäksi kehityskohteeksi kunnallisen elintarvikevalvonnan tason nostamisen ja yhtenäistämisen koko maassa. Tämä on todellinen ongelma ja sitä paikkaamaan kaupan olikin aikoinaan pakko lähteä rakentamaan valtakunnallista yhtenäistä omavalvontaohjeistusta.

Laatustrategiayhteistyö kuitenkin jatkuu ja kauppa odottaa yhteydenottoa, miten maa- ja metsätalousministeriö ja Evira selvittävät kauppaa ja viranomaisten omaa valvontaa vastaan esitetyt nimettömät ja osoitteettomat syytökset.

Kirjoittaja on Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja.