Vuoden kestänyt taantuma on ollut haastava myös erikoiskaupoille monen hyvän myyntivuoden jälkeen. Erikoiskaupan kokonaismyynti oli vuoden ensimmäisellä puoliskolla lähes kymmenen prosenttia miinuksella edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Myynti on kehittynyt kuitenkin hyvin vaihtelevasti eri toimialoilla. Rakentamisbuumin aiemmin siivittämät erikoiskaupan alat ovat kohdanneet taantuman voimakkaammin kuin valtaosa muista toimialoista. Kuluttajat miettivät nyt isoja hankintoja pidempään, mutta omaan hyvinvointiin ja pieneen hemmotteluun satsataan. Esimerkiksi terveystuotteiden kauppa on käynyt heikentyneessä taloustilanteessakin varsin hyvin.

Erikoiskaupan tuoreen suhdannekyselyn mukaan erikoiskaupat ovat odottavalla kannalla loppuvuoden myynninkehityksen suhteen. Tähän asti kauppa on pärjännyt kohtuullisesti taantumassa, mutta tilanteen odotetaan syksyn kuluessa synkkenevän myös kaupan ja muiden palvelujen aloilla huonontuneen työllisyystilanteen heikentäessä ostovoimaa.

Viime kuukausien aikana kuluttajien luottamus talouteen on kuitenkin alkanut palautua ja kestokulutustavaroiden ostoaikeet ovat lisääntyneet. Toivottavaa onkin, että kuluttajien keskuudessa vahvistuva positiivinen vire heijastuu myös asiointiin kaupoissa.

Monille erikoiskaupan toimialoille vuoden tärkein myyntisesonki eli joulukauppa tuleekin ratkaisemaan sen, miten koko vuoden myynti onnistuu. Viime vuonna joulukauppa oli erikoiskaupalle pettymys kuluttajien reagoitua voimakkaasti muuttuneeseen taloustilanteeseen. Miinukselle jäänyt joulumyynti oli erikoiskaupalle aivan uusia ilmiö monien hyvien joulusesonkien jälkeen.

Syksyn kuluessa julkistettujen ennusteiden mukaan talouden suunta on kääntymässä Suomessa kohti parempaa, vaikka selvää muutosta ei vielä ole nähtykään. Kasvun arvioidaan olevan kuitenkin hidasta, ja niin työttömyys kuin konkurssitkin lisääntynevät vielä pitkään.

Heikentynyt taloustilanne on edellyttänyt erikoiskaupoilta toiminnan tehokkuuden lisäämistä ja kilpailustrategioiden uudelleenarviointia. Muuttuneisiin olosuhteisiin joustavasti reagoivalla yrityksellä onkin eväitä löytää myös taantumassa piilevät kasvun mahdollisuudet.

Kirjoittaja on Erikoiskaupan liiton toimitusjohtaja.