Venäjän talous on kaikkien merkkien mukaan palaamassa nopean kasvun uralle. Kaupan esteet hidastavat kuitenkin suomalaisyritysten merkittävää kasvua Venäjän markkinoilla.

Haasteena ovat edelleen kaupan esteet. Erityisesti Venäjällä talouskriisi on johtanut protektionismin kasvuun ja jo ennestään vaikeuksissa olleiden teollisuudenalojen tukemiseen. Uusi tulliliitto (Venäjä, Valko-Venäjä, Kazakstan) ja tullauskäytäntöjen hidastuminen (mm. tullauspaikkojen väheneminen) sekä uusien koodistojen soveltaminen on lyhyellä aikavälillä lisännyt tullausaikoja ja näin ollen kasvattanut kaupan kustannuksia.

Toisaalta Tammikuussa 2010 Venäjän ensimmäinen varapääministeri Igor Shuvalov totesi Moskovassa pidetyssä konferenssissa, että tulliliiton maiden tavoitteena on luoda yhtenäinen talousalue myös EU:n kanssa. Harmonisoimalla lainsäädäntöään EU-jäsenvaltioiden kanssa, maat pyrkivät poistamaan kauppaa ja ihmisten liikkumista hankaloittavat esteet EU:n ja tulliliiton väliltä. Käytännössä sekä Venäjän teknisen regulaation uudistaminen että muutokset tullauskäytännöissä hidastavat kaupan kasvua edelleen.

Talouden kriisiä ei ole ainakaan vielä haluttu Venäjän valtiojohdossa nähdä mahdollisuutena purkaa talouden vanhoja jäykkyyksiä ja luoda uutta. Nykyinen, kasvavassa määrin sääntelyyn ja valtion ohjaukseen perustuva talousmalli ei lisää talouden potentiaalista kasvua. Toivottavasti talouskriisi kuitenkin ”opettaa” Kremlin herroja näkemään myös globaalin talousyhteistyön hyödyt eikä ainoastaan haittoja Venäjän taloudelle.

Kirjoittaja on Kaupan liiton kauppapoliittinen asiantuntija.

Lue aiheeseen liittyvä artikkeli:
Kaupan yritykset uskovat Venäjän kaupan kasvuun 30.3.2010