Maailmantalouden turbulenssi on vallannut talouslehtien otsikot, ja lähitulevaisuus näyttää epävarmalta. Se on sitä myös suomalaiselle kaupalle. Viime taantuman aikana pystyimme toimialana tuomaan valonpilkahduksia synkkään työllisyysuutisointiin: uusia työpaikkoja syntyi laskusuhdanteesta huolimatta.

Miten käy nyt? Yhteinen toive varmasti on, että sama positiivinen työllisyystarina jatkuisi myös tällä kertaa. Sen varmistamiseksi tehdään työtä kaikissa kaupan alan yrityksissä. Erityisesti se tosiasia, että uusi taantuma kolhaisisi kipeimmin juuri työmarkkinoille tulevia nuoria, tekee tämän tavoitteen toteutumisesta myös koko yhteiskunnan mittakaavassa erityisen tärkeän.

Kauppa on työllistäjä, jonka työnantajamaine värittyy välillä myös negatiivissävyisillä mielikuvilla. Esimerkiksi keskustelussa osa-aikatyöstä metsää ei aina nähdä puilta. Osa-aikatyö ei läheskään aina ole pakon sanelema, ikävä vaihtoehto. Paljon useammin se on mahdollisuus sovittaa työnteko omaan elämänrytmiin, esimerkiksi opiskeluaikana.

Uusin tekniikka on muuttanut ja tulee muuttamaan henkilöstötyötä kaupan alan yrityksissä. Nykyiset kassajärjestelmät keräävät tietoa asiakasfrekvensseistä, asiakaskäyntien ajoista ja myynnistä. Se helpottaa työvoiman kohdentamista, sillä tarvittavien käsiparien tarve eri aikoina on helppo määrittää kerätyn tiedon perusteella. Tekniikka toimii myös toiseen suuntaan, sillä se auttaa yhdistämään yksittäisen työntekijän tarpeet ja toiveet työantajan tarjoamiin työvuoroihin.

Meillä S-ryhmässä on aktiivisesti kehitetty ja saatu hyviä tuloksia toimintatavasta, joka kannustaa työntekijöitä liikkumiseen eri toimipaikkojen ja ketjujen välillä tarjoamalla henkilöstölle vapaita työvuoroja yli yksikkörajojen. Joustavuus on kaikkien etu: osa-aikainen työntekijä saa näin halutessaan lisää työtunteja ja työvoimaa kaipaava yksikkö lisävahvistusta.

Kaupan alan työlle ominaista on jousto ja nopeasyklisyys. Kaupan työ elää suomalaisen arjen ja sen muuttumisen tahdissa. Kun mahdollisuudet, tavat ja tottumukset muuttuvat, muuttuu myös kauppa ja kaupassa tehtävä työ. Etukäteen oli vaikea arvioida täsmällisesti esimerkiksi sitä, kuinka laajennetut ruokakaupan aukioloajat vaikuttavat ihmisten ostoskäyntien ajoittumiseen. Samanlaisen kysymysmerkin kanssa ollaan tekemisissä, kun pohditaan verkkokaupan lisääntymisen vaikutusta kivijalkakauppoihin.

Vastakkainasettelun sijaan nyt on aika puhaltaa yhteen hiileen. Suomalainen kauppa haluaa olla vastuullinen työnantaja ja tarjota työtä alan ammattilaisille ja sellaisiksi tähtääville myös tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on SOK:n pääjohtaja ja Kaupan liiton hallituksen puheenjohtaja.