Kuun alussa nuoret siirtyivät kesänviettoon. Tänäkin kesänä yli 100 000 nuorta pääsee kesätyöhön. Tämä on loistava asia. Kesätyö on nuorelle kanava päästä näkemään, millä pelisäännöillä työelämässä toimitaan. Ensimmäiset

kesätyökokemukset ovat isossa roolissa siinä, mistä aloista ja yrityksistä nuori tulevaisuuden työuraa silmällä pitäen kiinnostuu.

Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kesätyöselvityksen mukaan puolet nuorista kertoo kiinnostuneensa kesätyönsä alasta koulutus- ja uravaihtoehtona. Olisiko tässä yrityksillä parantamisen varaa? Eikö tavoitteena pitäisi olla, että nuori lähes poikkeuksetta kiinnostuu siitä toimialasta, jonka yrityksessä hän kesätyönsä tekee?

Kuinka moni kaupassa kesätyönsä tekevä nuori innostuu alasta varteenotettavana tulevaisuuden vaihtoehtona? Millaisia työtehtäviä kesätyöläisille annetaan? Kuinka paljon panostetaan perehdyttämiseen? Millainen kuva kesätyöläiselle tulee ensimmäisestä kohtaamisestaan esimiehensä kanssa? Kohdellaanko kesätyöläistä täysivaltaisena työyhteisön jäseninä? Nämä ovat asioita, joita jokaisen kesätyöläisen kanssa työskentelevän esimiehen kannattaa pysähtyä pohtimaan.

Menin aikoinaan 18-vuotiaana ensimmäistä kertaa kauppaan töihin ja voin rehellisesti sanoa, että opin kaupan työssä elämästä enemmän kuin olen oppinut esimerkiksi missään koulussa. Ujous ihmisten kohtaamiseen katoaa nopeasti, ja kärsivällisyys sekä omien hermojen hallinta parantuvat hetkessä. Kiireen keskellä työskentely kehittää kykyä hallita paineita. Ja ne asiakaspalvelutaidot - ilman niitä ei nykyään taida oikein missään työtehtävässä pärjätä. Ihmisten kanssa on hyvä olla pelisilmää, ja ilman kaupan alan kokemusta ainakaan minulla ei sitä nykyään olisi ollenkaan niin paljoa. Joten arvostetaan kaupan työtä ja alan kesätyöläisiä! Tehdään kaupasta heille varteenotettava vaihtoehto tulevaisuuden työuraksi!

Kirjoittaja on Taloudellisen tiedotustoimiston kaupan alan projektipäällikkö.