Taloudellinen tiedotustoimisto TAT toteutti Seinäjoella pidettyjen Opo-päivien yhteydessä kaupan alaa koskevan kyselyn, jonka avulla pyrittiin selvittämään opinto-ohjaajien käsitystä nuorten kaupan alan tietämyksestä. Kyselyyn vastasi 150 opinto-ohjaajaa.

Kyselyn ensimmäisessä kysymyksessä kysyttiin opinto-ohjaajien käsitystä siitä, mitä ammatteja nuoret tietävät kaupan alalta. Myyjä nousi ylivoimaiseksi ykköseksi. Yli neljä viidesosaa vastanneista uskoi nuorten tietävän ainakin jonkinlaisesta myyjän työstä kaupassa. Kauppiasyrittäjän työ on kolmasosan vastanneista mielestä tuttu nuorille. Myös erilaiset markkinoinnin tehtävät, kuten markkinointiassistentti tai markkinointipäällikkö ovat jokseenkin tuttuja. Kuudesosa vastanneista piti varastotyöntekijän työtä nuorille tuttuna.

Kyselyn toisessa kysymyksessä kysyttiin opinto-ohjaajien mielipidettä siitä, mistä kaupan alan aiheista tai työtehtävistä olisi hyvä kertoa lisää nuorille. Kolmasosa vastanneista oli sitä mieltä, että ennen kaikkea nuorille tulisi kertoa kaupan alalle työllistymisestä ja alan etenemismahdollisuuksista. Kolmasosa vastaajista oli myös sitä mieltä, että alan monipuolisuus on asia, josta nuoret kaipaavat lisätietoa. Lisäksi taloushallinnon tehtävät ja erilaiset asiakaspalveluun ja ihmisen kohtaamiseen liittyvät asiat keräsivät vastauksia.

Kolmannessa kysymyksessä selvitettiin opinto-ohjaajien toiveita yritysten kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Opinto-ohjaajat toivovat perinteisten yritysvierailujen ja opettajien työelämäpäivien lisäksi toiminnallisempia yhteistyömuotoja, jotka kannustavat nuoria tekemiseen ja omien ideoiden toteuttamiseen. Tällainen voisi olla esimerkiksi projektikurssi, jossa opiskelijoiden tehtävänä on suunnitella ja toteuttaa yrityksen toimintaan liittyvä projekti. Myös etäyhteydellä toteutettavat virtuaaliset yritys- ja asiantuntijavierailut ovat entistä enemmän opettajien toiveissa.

Taloudellinen tiedotustoimisto TAT on jo vuosien ajan tuonut koulut ja yritykset yhteen esimerkiksi opettajille ja nuorille järjestettävien yritysvierailujen ja työelämäpäivien kautta. Itse toimin TATissa kaupan alan projektipäällikkönä, ja työni on käytännössä erilaisten yhteistyökuvioiden luomista kaupan yritysten ja koulujen välille. Tätä kautta teen kaupan alaa tutuksi ja halutuksi uravaihtoehdoksi kouluissa. Avainsana tässä työssä on kohtaaminen. Kohtaamisten kautta nuorille syntyy uutta kiinnostusta kaupan alaa kohtana.

Minua ei yllättänyt, että kyselyn mukaan myyjän työ on opinto-ohjaajien mielestä nuorille tutuin kaupan alan töistä. Näin se toki onkin, näkeväthän nuoret kaupassa asioidessaan erilaisia myyjiä työnsä ääressä. Minusta tämä on lopulta hyvä asia: perustuuhan kaupan toiminta pitkälti myyjän työhön. Myyjät pyörittävät kaupan arkea.

Oleellista on viestiä nuorille erilaisista myyjän työtehtävistä. Tunnetuimpien vähittäiskaupan myyjien lisäksi kaupan yrityksissä työskentelee monia erilaisia myyjiä, joiden työtehtävät eivät ole nuorille, saati aikuisille tuttuja. On tukkukaupan myyjiä, teknisen kaupan myyjiä, erilaisia ratkaisumyyjiä. Monessa yrityksessä myyjä käsittelee työssään hyvin isoja kokonaisuuksia, jotka vaativat yhden asian tarkkaa erityisosaamista.

Tervehdin iloisena opinto-ohjaajien ajatusta siitä, että nuorille on tärkeää kertoa kaupan monipuolisuudesta sekä alan työllistymis- ja etenemismahdollisuuksista. Minusta on hienoa, että kouluilla on kiinnostusta eri alojen viestimisestä nuorille. Uskon, että parhaiten kaupan alan monipuolisuus ja alan monet mahdollisuudet tulevat tutuiksi, kun kouluissa järjestetään aktiivisesti kaupan alaan liittyviä tapahtumia. Esimerkiksi uratarinoiden kautta voidaan herättää aivan uutta mielenkiintoa ja intohimoa nuorissa sellaisiakin töitä kohtaan, jotka eivät välttämättä ole valmiiksi niin mielenkiintoisia nuorten mielessä. Uskon, että kauppa on monelle nuorelle intohimo nyt ja tulevaisuudessa.

Kirjoittaja on Taloudellisen tiedotustoimiston (TAT) kaupan alan projektipäällikkö.