OECD julkisti 15.9. vuotuisen jäsen- ja kumppanuusmaiden koulutusvertailun. Se on Suomen osalta karua luettavaa: vuonna 2015 nuorista miehistä yli viidennes oli vailla työtä ja koulutuspaikkaa. Nuorten naisten vastaava luku oli reilu 15 %. Tällä joukolla on suuri riski syrjäytyä.

Kaupan ala on perinteisesti ollut merkittävin nuorten väylä työelämään. Kymmenet tuhannet nuoret saavat vuosittain ensi kokemuksensa työelämästä jossakin kaupan alan yrityksessä. Viime kesänäkin arviolta 20 000 nuorta sai kaupasta kesätöitä.

Kaupan liitto on esittänyt jo useamman vuoden ajan uuden koulutustyösuhdemallin luomista helpottamaan syrjäytymisuhan alla olevien nuorten työllistymistä. Koulutustyösuhteessa yritys sitoutuisi opettamaan nuorelle kaupan työtehtäviä ilman teoriaopintoja ja tutkintovaatimuksia. Koulutusjakso olisi noin vuoden mittainen ja sinä aikana nuori saisi suunnitelmallista ohjausta eri työtehtäviin. Koulutusjakson alkaessa palkkaus alittaisi työehtosopimuksen mukaisen harjoittelijan palkkatason, mutta osaamisen karttuessa palkka nousisi työehtosopimuksen edellyttämälle tasolle. Osoituksena osaamisestaan nuori saisi koulutusjakson päättyessä ammattidiplomin tai taitopassin.

Uskomme, että vuosi koulutustyösuhteessa antaisi nuorelle valmiuksia ryhtyä opiskelemaan liiketalouden perustutkintoa. Jo hankitut taidot nopeuttaisivat tutkinnon suorittamista, koska oppilaitoksella on velvollisuus selvittää aiemmin hankittu osaaminen.

Kaupan yritykset osallistuvat jo nyt erilaisiin hankkeisiin nuorten työllistämiseksi. Esimerkiksi voi ottaa Edupolin Osaamo-hankkeen. Sen päätavoitteena on alle 30-vuotiaiden heikossa työmarkkina-asemassa olevien nuorten työllistäminen pääkaupunkiseudulla. Hankkeen asiakkaina oleville nuorille tehdään alkukartoitus, jossa tunnistetaan aiemmin hankittu osaaminen, mahdolliset oppimisvaikeudet sekä maahanmuuttajilta suomen kielen taso.

Alkukartoituksen jälkeen siirrytään yrityksessä toteutettavaan työssävalmennukseen, jonka pituus on sovittavissa 1-3 kuukaudeksi. Tänä aikana toteutetaan yrityksen määrittelemiä aitoja työtehtäviä työvalmentajan ohjaamana. Hankkeen piirissä toimii kuusi työvalmentajaa. Valmennuksen tavoitteena on saavuttaa sellaiset työelämätaidot ja -valmiudet, että työllistyminen ja jatkosuunnitelmien teko olisi mahdollista. Lähes kaikki hankkeen asiakkaat ovat työllistyneet tai siirtyneet jatko-opintoihin. Hanke jatkuu 30.9.2017 asti.

Ota yhteyttä, mikäli haluat lisätietoa hankkeesta tai sinua kiinnostaisi ryhtyä hankkeen yhteystyökumppaniksi.

Olemme myös koonneet Kannattava kauppa -sivustolle  tietopaketit kaupan alasta kiinnostuneille nuorille ja nuoren palkkaamista harkitseville yrityksille.

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija ja Osaamon ohjausryhmän puheenjohtaja.