Koko sotien jälkeinen talouspolitiikkamme oli valjastettu turvaamaan vientiteollisuuden edut ja Suomen EU -jäsenyydellä haluttiin varmistaa vientimarkkinat EU:n sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä luovuttiin jopa maatalouden ja elintarviketalouden tuontisuojasta.  Kaupalle EU-jäsenyys merkitsi suurta muutosta, kun elintarvikekauppa siirtyi markkinatalouteen. Kauppa ja kuluttajat odottivat kuitenkin vielä enemmän. EU-äänestyksessä valinnassa vaikuttivat mielikuvat halvoista autoista, ruoasta ja alkoholista.

Vientiteollisuuden vankkureiden vetäjinä toimii aina hallitusten ja ministeriöiden terävin kärki. Kotimaan ja -markkinoiden asioille ei resursseja aina riitä. On kyllä käynnistetty poliittisia ohjelmia kuten innovaatio-ohjelma, joista riittää aina kaikilla sanottavaa, mutta joiden perimmäisestä ajatuksesta ei ole yhteistä näkemystä. Poliittisten ohjelmien kampanjointi on johtanut siihen, että valtion ministeriöistä on kadonnut peruselinkeinojen toimintalogiikan osaaminen. Tämä koskee tänä päivänä myös teollisuutta. Kaupan osalta tilanne on ollut tunnettu jo jonkin aikaa.

Kotimarkkinoiden merkityksen esiintuominen asettaa kaupan edunvalvontatyölle suuria haasteita.  Uskon, ettei Suomessa ole yhtään tarpeetonta toimialajärjestöä, mutta näiden toimialojen yhteinen ääni on hajaantunut eikä kuulu. Toimialajärjestöjen tehtävä on pystyä yhteistyöhön, jossa Kaupan liitto kokoaa vapaaseen kilpailuun perustuvat koko kaupan yhteiset tavoitteet. Ne toimisivat sateenvarjona toimialakohtaisille tavoitteille. Tällöin alkaisi myös kaupan ääni kuulua.

Kestäville arvoille ja periaatteille pohjaavien tavoitteiden edistämisessä on mahdollista hyödyntää myös työmarkkinapolitiikan keinoja. Vientiteollisuuden kestävä periaate on aina ollut vapaat markkinat. Kannattaa miettiä, olisiko myös kaupan syytä pitää kiinni tästä samasta periaatteesta ja osoittaa kotimarkkinakaupan merkitys kansantalouden ja kuluttajien hyvinvoinnin kannalta. Yhteinen iskulauseemme kuuluisi:

”Suomi on pieni kansantalous, joka on riippuvainen vapaista vienti- ja kotimarkkinoista.”

Kirjoittaja on Päivittäistavarakauppa ry:n pitkäaikainen toimitusjohtaja. Laine siirtyy eläkkeelle kesäkuun alussa.