Kuluttaja-asiamies haastoi viime vuonna urheiluvälinealan yrityksen markkinatuomioistuimeen säännösten vastaisesta alennushintamarkkinoinnista. Vastineessaan yritys vetosi alan yleiseen käytäntöön. Markkinaoikeus ei kuitenkaan hyväksynyt alan yleistä tapaa perusteeksi rikkoa kuluttajansuojalaissa annettuja markkinointia koskevia säännöksiä.

Kuluttaja-asiamies kutsui urheiluvälinekaupan edustajat yhteiseen tapaamiseen keskustelemaan alan käytännöistä. Paikalle saapuivat lähes kaikki alan yritykset ja Kaupan liiton kuluttaja-asioiden asiantuntija. Tapaamisen tarkoitus oli käydä läpi voimassa olevat säännökset ja ohjeet alennushintamarkkinointia koskien.

Vaikka valvonta nyt kohdistui urheiluvälinekaupan yrityksiin, on vastaavaa säännöstenvastaista ilmoittelua myös muilla kaupan aloilla.

Tapaamisessa esillä olleet tapaukset koskivat alennushinnan vertaamista OVH- tai suositushintaan sekä ketjutettuja lyhyen aikaa voimassa olevia tarjouksia. Koska käytännössä yrityksen on ollut lähes mahdoton todistaa alan yleinen hintataso tai suositus- tai ohjevähittäishinnan tosiasiallinen käyttö, tapaamisessa sovittiin, että alan yritykset luopuvat alennushintailmoittelussa kokonaan käyttämästä termejä ohjevähittäisinhinta tai suositushinta.

Runsaasti keskustelua herätti lyhytaikaisten alennuskampanjoiden käyttäminen ketjutetusti ja se, mikä on riittävä ajallinen jakso tarjousten välissä. Selvää on, että kaupan tulee aina saada tehdä hinnoittelupäätöksensä itsenäisesti ilman ulkopuolista ohjausta. On myös välttämätöntä pystyä reagoimaan alan markkinatilanteeseen ja kilpailijoiden hinnoitteluun – joskus myös nopeasti. Liian ankara sääntely rajoittaa yrityksen mahdollisuuksia reagoida ympäristön muutoksiin.

Keskustelun jälkeen kuluttaja-asiamies päätyi näkemykseen, että pääsääntöisesti normaalihinnan tulee olla käytössä ennemminkin viikkoja kuin päiviä ennen kuin se voidaan ilmoittaa alennetuksi. Sen sijaan tarkkaa määritelmää sille, kuinka kauan normaalihinnan tulee olla käytössä ennen alennushintaa, ei annettu, koska kuluttaja-asiamies huomioi myös yllättävät kilpailutilanteet ja ottaa harkinnassaan kokonaisuuden huomioon.

Kaupan alan yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää, että kuluttaja-asiamies on selvillä markkinointisäännösten käytännön merkityksestä ja vaikutuksista liiketoiminnalle. Toisaalta on myös sääntöjä noudattavan yrityksen etu, että kuluttaja-asiamies puuttuu toiminnassa epäasialliseen ilmoitteluun. Kaupan liitto käykin säännöllistä vuoropuhelua yhdessä Kilpailu- ja kuluttajaviraston ylijohtajana toimivan kuluttaja-asiamiehen kanssa. Toimiva yhteys kuluttaja-asiamieheen on tärkeää, jotta ymmärrys kaupan alan realiteeteista välittyy valvovalle viranomaiselle.

Kaupan liitto on tehnyt pitkään yhteistyötä Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa muun muassa markkinointiohjeistusten parissa. Yhdessä laadittujen hintailmaisuja koskevien markkinointiohjeilla on haluttu selkiyttää hinnan käyttämistä markkinointikeinona. Kuluttaja-asiamies pitää ohjeita lähtökohtana markkinoinnin valvonnassa, joten on tärkeää, että mukana on myös kaupan oma näkemys.

Yhteisesti hyväksytyt säännöt takaavat sen, että pelikenttä on tasapuolinen ja toisaalta viranomaisten toiminta ennakoitavaa, kun sallitut keinot ovat kaikille samat.

Kirjoittaja on Kaupan liiton kuluttaja-asioiden asiantuntija.