Maailmantalouden pyörät ovat alkaneet käynnistyä samoihin aikoihin kuin maailmanpyöräkin Linnanmäellä. Maailmanpyörän korkeimmasta vaunusta katsottuna yritysmaailmassa näyttäisiin nyt tarvittavan ideoita ja innovaatioita.

Linnanmäki aukesi tuttuun tapaansa vappuna. Maailmanpyörä lähti jälleen liikkeelle – hitaasti mutta varmasti. Taloudessa tilanne on aika lailla samankaltainen: talouden pyörät näyttävät jo pyörivän, mutta nitisten ja natisten. Riskit vauhdin hiipumiselle jo ennen kunnon kiihdytysvaihetta varjostavat taivaanrannassa. Kantavatko siivet ilman mittavia elvytystoimia, ja miten Kreikan ja muiden euroalueen ongelmatalouksien käy ja mitkä ovat kauhuskenaariot tästä?

Teknisen kaupan alkuvuosi meni edelleen mollivoittoisesti. Liikevaihto jäi noin yhdeksän prosenttia edellisestä vuodesta, mutta yritysten odotukset ovat voimakkaasti parantuneet kevään edetessä. Positiivisia kuukausilukuja saataneen viimeistään alku syksystä.

Markku Uitto

Suomen tulevaisuus riippuu paljolti siitä, miten pystymme luomaan sellaista liiketoimintaa, millä on kysyntää globaaleilla markkinoilla. Ilman merkittävää vientisektoria ajaudumme yhä suurempiin kansantaloudellisiin ongelmiin. Meillä on paljon insinööriosaamista, mutta tuotammeko sellaisia tuotteita ja palveluita, joita asiakkaat tarvitsevat? Meitä on opetettu ratkaisemaan ongelmia, kun kuitenkin yhä keskeisempää on ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistaminen. Tässä on merkittävä ero. Ongelmien ja mahdollisuuksien tunnistaminen edellyttää asiakkaan ja asiakkaan asiakkaan prosessien ymmärtämistä. Pitäisikö kysyä asiakkaalta, mitä häneltä pitäisi kysyä? Tällöin asiakas vastaisi kysymyksiin, jotka ovat hänelle merkityksellisiä.

Oliko se globalisaatio, uudet mahdollistavat tietojärjestelmät vai uusi sukupolvi, joka lopullisesti avasi informaatiotulvan? Avoimuus asiakkaan suhteen, avoimuus organisaation sisällä ja avoimuus yhteistyökumppaneiden välillä asettaa uudenlaisia vaateita ja mahdollisuuksia organisaatioille ja johtamiselle. Innovaatioita ja kehittämistä tehdään yhä enemmän verkostoissa, joissa on mukana erilaisia sidosryhmiä. Tätä voidaan tehdä yritysvetoisesti tai integraattoria hyödyntäen. Sosiaalinen media tulee keskeinen foorumi keskustella ja kehitettää ratkaisuja samasta asiasta kiinnostuneiden ihmisten kanssa.

Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistys on tarjonnut jäsenyrityksilleen palveluliiketoiminnan edelläkävijöiden benchmarking-foorumin ServTekin, jossa eri toimialoiltamme olevat yritykset voivat Roundtable-kokouksissa yhdessä ratkaista tunnistettuja ongelmia tai haasteita aitojen yritysesimerkkien kautta. Aloitimme myös talvella yritysjohdolle asiakkuuksia ja palvelu- sekä ratkaisuliiketoimintaa käsittelevien aamukahvitilaisuuksien järjestämisen. Näiden tilaisuuksien tavoite on virikkeitä tuomalla auttaa yrityksiä kehittämään rohkeasti uutta asiakassuuntautunutta palveluliiketoimintaa. Tilaisuudet on pidetty täysille saleille, ja innostus on ollut silmiinpistävää. Innovaation ei tarvitse aina olla uutta teknologiaa, vaan jo muilla toimialoilla olemassa olevien asioiden yhdistämistä uudella tavalla asiakkaan tarpeiden tyydyttämiseksi.

Saksassa tehdasteollisuuden kasvuvauhti on ollut ostopäälliköiden indeksin perusteella nopeinta 14 vuoteen. Tämä tarkoittaa sitä, että reaalitalous elpyisi vahvasti lähitulevaisuudessa. Tämä taas tarjoaa suomalaisille investointitavaroiden viejille sangen positiivisia näkymiä. Se luo myös uskoa teknisen kaupan tulevaisuuteen.

Kirjoittaja on Teknisen Kaupan ja Palveluiden yhdistyksen toimitusjohtaja.
Artikkeli on julkaistu yhdistyksen Muutosmoottori-lehden pääkirjoituksena.