Yrityksillä on tärkeä rooli uusien ammattilaisten kouluttamisessa kaupan alan osaajiksi. Tuo rooli tulee esille jossain määrin jo tarjottaessa peruskoululaisille ja lukiolaisille TET-jaksoja ja kesätyöpaikkoja, mutta ennen kaikkea silloin, kun otetaan ammatillisen oppilaitoksen opiskelija työssäoppimisjaksolle.

Jos tähtäimessä ovat kaupan alan työtehtävät, suoritettava tutkinto on useimmiten liiketalouden perustutkinto, merkonomi. Uudistettu merkonomitutkinto otettiin käyttöön viime elokuussa. Kaupan liitto ja monet alan yritysedustajat osallistuivat aktiivisesti tutkinnon uudistamistyöhön. Tulokseen voimme olla melko tyytyväisiä. Edeltäjäänsä verrattuna uudistetun merkonomitutkinnon Asiakaspalvelun ja myynnin koulutusohjelma on käytännönläheinen ja fokusoituu hyvin kaupan alan myyntityön osaamistarpeisiin.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaminen kestää pääsääntöisesti 3,5 vuotta. Tästä ajasta opiskelija on yhteensä puoli vuotta niin kutsutulla työssäoppimisjaksolla yrityksessä opettelemassa todellisia työtehtäviä aidossa työympäristössä. Oppimistulokset arvioidaan ja niistä saa erillisen todistuksen, jolla on suuri painoarvo työpaikkaa haettaessa.

Kevään kuluessa suuri joukko uudistetun merkonomitutkinnon opiskelijoita tulee kaupan alan yrityksiin työssäoppimisjaksolle. On tärkeää, että oppilaitos perehdyttää työpaikkaohjaajat hyvin uusiin tutkinnon perusteisiin. Työpaikkaohjaajalla tulee olla selkeä kuva siitä, mitä opiskelijan tulee työssäoppimisjaksonsa aikana oppia ja miten saavutettua osaamista arvioidaan. Oppilaitoksen tulee tukea ja opastaa työpaikkaohjaajaa tässä tärkeässä tehtävässä.

Työmarkkinakeskusjärjestöt ovat 29.3.2010 uudistaneet vetoomuksensa yrityksille, jotta ne vaikeasta taloustilanteesta huolimatta ottaisivat nuoria työssäoppimis-, harjoittelu- ja TET-jaksoille sekä tarjoaisivat kesätyöpaikkoja.