Opinto-ohjaajia eli tuttavallisemmin opoja löytyy peruskouluista, lukioista ja ammatillisista oppilaitoksista. Heidän tehtäviin kuuluu ohjata opiskelijat jatko-opintoihin tai työelämään jakamalla työelämätietoutta opiskelijoille.

Jotta opoilla olisi ajankohtaista ja merkityksellistä tietoa kaupan alan nuorille tarjoamista mahdollisuuksista, Suomen Kaupan Liitto on järjestänyt Kaupan ala esittäytyy opoille –tilaisuuden Helsingissä, Turussa, Tampereella, Kuopiossa ja Oulussa. Tilaisuuksiin on osallistunut yhteensä lähes 250 opoa, joiden välityksellä tieto kulkee monikymmenkertaiselle opiskelijamäärälle.

Opoille on haluttu tuoda korostetusti esille kaupan alan moninaisuutta. On ollut ilahduttavaa saada lukuisia innostavia kaupan edustajia kertomaan alan tarjoamista urapoluista ja toisaalta myös siitä, minkälaisia osaamisvaateita kauppa asettaa ammattilaisille.

Opoille on kerrottu tutun päivittäistavarakaupan ammattitehtävistä mutta myös tavaratalon toimintaketjusta, useita esimerkkejä erikoiskaupan työtehtävistä, tukkumyyjän työstä sekä kauppiasyrittäjyyden mahdollisuuksista. Oman suolansa esityksiin ovat antaneet tarinat puhujan omasta työhistoriasta ja mielenkiintoisesta urakehityksestä.

Yrityspuheenvuorojen lisäksi Suomen Kaupan Liiton edustaja on kertonut alan työllisyyden kehityksestä ja näkymistä, rekrytoinnin koulutusrakenteesta, kaupan toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista osaamistarpeisiin. On esitelty kaupallista koulutusta eri koulutusasteilla sekä kerrottu mahdollisuuksista ammattitaidon kehittämiseen työuran aikana suorittamalla erilaisia kaupan alalle soveltuvia ammatti- ja erikoisammattitutkintoja.

Tilaisuuden päätyttyä tyypillinen kuulijan kommentti on ollut toteamus, ettei ole tullut ajatelleeksi, kuinka monipuolinen kaupan ala on ja kiitos siitä, että jaettua materiaalia voi suoraan hyödyntää opetustyössä. Tilaisuudet ovat myös tarjonneet mahdollisuuden sopia yritysedustajan kanssa peruskoululaisten työelämään tutustumisjaksoista ja muista yhteistyömuodoista oppilaitoksen ja yrityksen välillä.