Moni nuori pääsi viime kesänä ensimmäisen kerran kokeilemaan, miltä työelämä maistuu. Yrityksissä aletaan jo pohtia ensi kesän kesätyötarjontaa, vaikka kesästä tuntuu olevan vain hetki. Ennen tulevia kesätyörekrytointeja on hyvä hetki tarkastella viime kesänä kaupan alaan tutustuneiden nuorten ja heidän perehdyttäjiensä antamia palautteita.

Kaupan liiton arvio on, että kaupan ala työllisti viime kesänä noin 25 000 kesätyöntekijää. Näistä lähes 10 000 oli työelämään tutustujia, joiden ikä vaihtelee pääsääntöisesti 14:n ja 18:n ikävuoden välillä. Lähes 2300 nuorta ja 66 perehdyttäjää vastasi Kaupan liiton ja Palvelualojen ammattiliitto PAM:n laatimaan palautekyselyyn Tutustu työelämään ja tienaa -jaksosta.

Lähes kaikki perehdyttäjät katsoivat, että heille oli varattu riittävästi aikaa nuoren perehdyttämiseen ja kaikki 66 vastaajaa pitivät perehdyttämistä tärkeänä. Jokaisen perehdyttäjän mukaan kokemukset koululaisharjoittelijoista olivat pääosin myönteisiä ja he kaikki pitivät kesäharjoittelumahdollisuuden tarjoamista koululaisille tärkeänä.

Entä miten koululaisharjoittelijat itse suhtautuivat työelämään tutustumiseen? 95 % vastaajista suosittelee kaverilleen kaupan alan tarjoamaa työelämään tutustumisjaksoa. Palautteen antajat saivat valita perustelut vastaukselleen joko annetuista vaihtoehdoista tai vastata omin sanoin. Avovastauksia tuli lähes parisataa. Eniten rastittiin valmiista vastausvaihtoehdoista seuraavia perusteluja: työtehtävät ja palkka ovat sopivia ja työkaverit ovat mukavia. Myös se, että kaupan ala tarjoaa eniten kesäharjoittelupaikkoja, painoi monen vaakakupissa. Avovastauksissa korostuivat ilahduttavasti seuraavat näkökulmat: työtehtävät ovat kivoja ja monipuolisia, koko ajan on tekemistä ja saa hyvää työkokemusta. Monet vastaajat katsoivat myös pidemmälle tulevaisuuteen todeten, että ala kiinnostaa tai että asiakaspalvelukokemusta tarvitaan monissa työtehtävissä.

Palautekyselyssä pyydettiin vastaajaa pohtimaan myös sitä, pitäisikö hän todennäköisenä, mahdollisena vai epätodennäköisenä työskentelyä kaupan alalla tulevaisuudessa ja perusteluja vastaukselleen. Yli 80 % koululaisharjoittelijoista pitää todennäköisenä tai mahdollisena työskentelyä kaupan alalla.  Yleisimmät perustelut ovat mahdollisuus työskennellä myös osa-aikaisesti esimerkiksi opintojen ohessa ja kiinnostus asiakaspalvelutyöhön. Kaupan katsotaan myös tarjoavan paljon työmahdollisuuksia. Ne vastaajat, jotka suhtautuivat kriittisesti ajatukseen työskennellä tulevaisuudessa kaupan alalla, pitivät työtä ikävänä tai raskaana tai heillä oli muunlaisia tulevaisuudensuunnitelmia.

Erityisen ilahduttavaa oli lukea palautteista, että 76 % vastaajista oli saanut tutustumisjakson aikana tietoa kaupan erilaisista työtehtävistä ja urapoluista. Se varmasti heijastui myös myönteisiin asenteisiin mahdollisuuksista työskennellä tulevaisuudessa kaupan alalla. On tärkeää, että yritykset avaavat kaupan alan tarjoamia mahdollisuuksia, jotta emme jatkossa saisi yhtään seuraavanlaista nyt tullutta palautetta: ala ei tarjoa tarpeeksi haasteita tai kehittymismahdollisuuksia. Jotta kaupan ala saa tulevaisuudessa monentyyppisiä osaajia, tulee nuorille kertoa myös kaupan vaativista asiantuntija- ja esimiestehtävistä, kauppiasyrittäjyydestä, haastavista b to b -myyntitehtävistä ja monista muista työtehtävistä, jotka tarjoavat vaativienkin odotusten mukaisia haasteita ja kehittymismahdollisuuksia.

Kaupan ala tarvitsee tulevaisuudessa entistä enemmän korkeakoulutettuja digiosaajia, data-analyytikkoja, palvelumuotoilijoita ja kuluttajakäyttäytymisen asiantuntijoita perinteisimpien kaupan ammattilaisten lisäksi. Yrittäjyydestä kiinnostuneille verkkokaupan maailma tarjoaa mahdollisuuksia kansainvälistymiseen. Näitä näkymiä ja urapolkuja tulee avata nuorille, jotka valitsevat ammattikorkeakoulu- tai tiedekorkeakouluväylän työelämään.

Kirjoittaja on Kaupan liiton asiantuntija.