Kaupan liiton jäsenyritysten liikevaihdot Venäjällä ovat olleet kasvussa tänä vuonna, joskin tuloskehitystä on heikentänyt ruplan aiheuttamat vaihtelut. Mikäli rupla heikentyy edelleen merkittävästi lisääntyvien pakotteiden johdosta, odotetaan vaikutusten näkyvän myös teollisuuskaupassa ja vähentävän venäläisyritysten mahdollisuuksia ja motivaatiota hankkia länsimaista osaamista ja teknologiaa.  Vähittäiskaupassa kulutustavaroiden volyymien lasku on tasaantunut ja kääntynyt kuluvana vuonna jopa pieneen kasvuun heikentyneestä ruplasta huolimatta. Toisaalta isot kansainväliset toimijat hallitsevat halpasegmenteissä markkinoita, joten kilpalutilanne on erittäin haastava.

Yhdysvaltain kongressissa on vireillä useita lakiluonnoksia, jotka iskisivät pahasti Venäjän talouteen. Järeimmän lakiluonnoksen tehoa on kuvattu ”pakotteiksi helvetistä”. Tässä vaiheessa on syytä painaa hieman jarrua, sillä kukaan ei vielä tiedä, millaisesta pakotelakiluonnoksesta kongressi lopulta äänestää. Mikäli US-pakoteuhat toteutuvat, on ruplassa heikentymispainetta. Mikäli ne eivät toteudu tänä vuonna, rupla voi palauttaa arvoaan ensi vuonna.

Lakiluonnosten lisäksi Venäjää uhkaa erillinen pakotepaketti, joka on vastatoimi Salisburyn hermomyrkkyiskuun. Nämä toisen vaiheen pakotteet uhkaavat tulla voimaan marraskuun loppupuolella. Ne katkaisisivat lähes kaiken kaupan Yhdysvaltain ja Venäjän väliltä, vaikeuttaisivat Venäjän lainansaantia ja estäisivät Aeroflotin lennot Yhdysvaltoihin.

Mikä neuvoksi Venäjällä toimiville kaupan alan yrityksille – ”ollako vai eikö olla”? Suomalainen vähittäiskauppa on viime vuosina kokenut kovia Venäjällä, ja markkinoilta vetäytymisiltäkään ei ole vältytty. Suomalaiset teknisen kaupan yritykset ovat päinvastoin pärjänneet tuloksellisesti hyvin, josta erinomaisena esimerkkinä on Aspo Oyj, jonka kasvu Venäjän, IVY-maiden ja Ukrainan markkina-alueilla oli tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla 15 prosenttia.  Vastaavia kasvulukuja saavuttaa myös moni muu Venäjällä operoiva teknisen kaupan yritys. Markkinatilanne on siis monessa mielessä ristiriitainen: kauppa on kehittynyt positiivisesti parina viime vuonna, ja Venäjän talous on ollut kasvussa. Toisaalta taas Yhdysvaltain pakoteuhat heikentävät ruplan kurssia, ja Venäjän tuonninkorvausohjelmat vähentävät venäläisyritysten haluja investoida ja niiden kykyä hankkia länsimaista teknologiaa.

Jos asiaa kysytään Kaupan liiton Venäjällä operoivilta jäsenyrityksiltä, vastaus on selkeä: Niin kauan, kun pankkisektori ja kansainvälinen lainsäädäntö toimivat Venäjällä, jatkavat kaupan yritykset markkinaponnistelujaan ja kehittävät kilpailukykyään kuten tähänkin asti. Idänkaupan lasku- ja noususuhdanteet ovat yrityksille kovin tuttuja. Kasvava lähimarkkina ja kehittyvä kulutuskysyntä saavat yritykset uskomaan parempaan tulevaisuuteen, vaikka markkinoiden yleinen poliittinen epävarmuus onkin lisääntynyt.

Kirjoittaja työskentelee Venäjän-markkinoiden asiantuntija Kaupan liitossa.