Osaamisen tunnustaminen ja tunnistaminen puhuttavat aina ammatillisen osaamisen yhteydessä. Varmaan yhtä usein opetushenkilöstöä puhuttaa nuorten pelaaminen. Jos nuorella on hetki aikaa, hän kaivaa kännykästä tai koneelta Tetriksen esiin ja ryhtyy näppärin sormin pelaamaan. Aprillipäivänä sain kuulla, ettei tämänkään harrasteen piirissä hankittu osaaminen mene hukkaan, vaan sekin valmistaa omalta osaltaan nuorta tulevan työelämän haasteisiin.

Tutustuin yhdessä Ruusutorpan koulun opettajien kanssa Inex Partners Oy:n Kilon logistiikkakeskukseen. Vierailu oli osa Elinkeinoelämän nuoriso-ohjelmaa. Yksi mukana olevista opettajista oli liikunnanopettaja, koska vierailun ideana oli tuoda esille sitä, että varastotyön tekeminen vaatii hyvää yleiskuntoa.

Koska liikkeelle lähdettiin työn fyysisyyden ja työssä jaksamisen näkökulmista, ohjelmaan oli sisällytetty toiminnallinen osuus. Turvakengät jalassa ja asianmukaisin työtakein sekä huomioliivein varustettuina pääsimme kokeilemaan logistiikkatyöntekijän työtä. Toiminnallinen osuutemme alkoi mallioppimissessiolla. Omien kuulokkeidemme kautta olimme kaikki neljä mukana samassa keräysprosessissa, vaikkakin varsinaisen työn teki oikea logistiikkatyöntekijä.

Perehdyimme työvälineeseen, keräyskoneeseen, ja sen hallintalaitteisiin ja ajotekniikkaan sekä -turvallisuuteen. Opastuksen jälkeen suoritimme koeajon ja ryhdyimme keräämään kaupan tilausta. Kolme hengen voimin logistiikkatyöntekijäamatöörit keräsivät puolen tunnin keikan yhdessä tunnissa. Tämä riittäköön avaamaan suorituksemme tasoa.

Ilman minkäänlaista aiempaa osaamista emme olisi selvinneet tästä TET-jaksosta. Jälkikäteen listasin aiemmin hankkimiamme taitoja, joita hyödynsimme tässä uudessa toimintaympäristössä: autolla-ajotaito, liikenneympäristössä liikkuminen sekä sen aktiivinen seuraaminen, liikennesääntöjen tuntemus ja yleinen varovaisuus, ergonomisten työasentojen tuntemus, sääntöjen noudattaminen, jne. Asiakkaalle menevien lavojen ja rullakoiden rakentaminen vaatii osaamista. Nuori on Tetristä pelaamalla kartuttanut ymmärrystään erilaisten muotojen limittymisestä niin, että hän pystyy rakentamaan mahdollisimman tasapainoisen lavan tai rullakon. Se viedään sitten asiakkaalle, eli tuonne meidän lähikauppaamme.

TET-jakson jälkeen olenkin jäänyt miettimään muita Tetris-pelin kaltaisia, meidän aikuisten mielestä kenties turhia ajanvietteitä, jotka kuitenkin tuottavat nuorelle taitoja, joita he voivat myöhemmin hyödyntää työssään. Mitä hyödyllisiä taitoja nuori voi oppia esimerkiksi Facebookissa?

Kirjoittaja toimii koulu-coachina Taloudellisessa tiedotustoimistossa. Kirjoitus on julkaistu alun perin Taloudellisen tiedotustoimiston verkkosivuilla.