Kaupan liiketoiminnan ja työvoiman kasvu ovat olleet vahvaa viimeisen viiden vuoden aikana. Vielä tämän vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden osaltakin Tilastokeskuksen työvoimatutkimus kertoi kaupan myönteisen työvoimatilanteen jatkuneen. Kaupan palkansaajien lukumäärä oli tuolloin lähes sama kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vähennystä oli vain 2000.

Vallitseva talouskriisi ei ole näkynyt vielä koko kaupan työvoimatilanteessa. Vähittäiskaupassa palkansaajia oli 150000. Lukumäärä on 7000 enemmän kuin vuosi sitten toukokuussa, mikä kertoo vahvan tilanteen jatkumisesta.

Vientiteollisuudesta ja rakennustoiminnasta riippuvaisen tukkukaupan ja autokaupan osalta työllisyysluvut ovat jo kääntyneet laskuun. Toukokuun työvoimatutkimuksen luvut vahvistavat, että tukku- ja autokaupassa on tapahtumassa työllisyystilanteen selkeää heikentymistä. Tukkukaupassa palkansaajia oli 86000 eli 15000 vähemmän ja autokaupassa oli 29000 palkansaajaa eli 10000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Koko kaupan osalta palkansaajia oli 19000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin eli toukokuussa 2008. Kaupan palkansaajien lukumäärä oli toukokuussa 264000.

Vaikka kaupan työllistämisedellytyksiä heikentää voimakkaasti kansainvälinen talouskriisi, kuitenkin erityisesti vähittäiskaupan työllisyyteen vaikuttaa myönteisesti työpaikkansa säilyttävien palkansaajien, eläkeläisten ja kotitalouksien ostovoiman poikkeuksellisen hyvä kehitys, syksyllä tapahtuva elintarvikkeiden arvonlisäveron lasku, hidastuva yleinen hinta- ja korkokehitys.

Nämä myönteiset tekijät luovat myönteisiä perusedellytyksiä kotimaiselle kulutuskysynnälle ja siten erityisesti vähittäiskaupan toimintaedellytyksille. Kulutuskysyntään tulee kuitenkin vaikuttamaan ratkaisevasti mielipideilmasto.

Myönteistä kuvaa paransi kevään aikana myös hallituksen elvytystoimenpiteenä toteuttama työnantajan kansaneläkemaksun poisto. Se parantaa kaupan työllistämisedellytyksiä selvästi. Kaupan osalta poiston vaikutus on 103 miljoonaa euroa. Kaupan palkkasumma on noin seitsemän miljardia euroa ja kansaneläkemaksun poisto laskee kustannuksia noin 1,5 prosenttia.

Lähikuukaudet kuitenkin kertovat, onko kaupan melko optimistinen kuva oikea vai väärä. Positiiviset kaupan toimintaedellytysten uutiset ovat entistäkin tervetulleempia alan työllisyyskehityksen kannalta. Vähittäiskaupan aukioloaikojen pikainen muuttaminen Kaupan liiton ja PAMn viitoittamalla tavalla on tällainen. Odotammekin eduskunnalta pikaista hallituksen aukiololakiesityksen toteutusta välittömästi kesälomien jälkeen. Myös muut hyvät uutiset kuten valonpilkahdukset vientialoilta ovat tervetulleita.

Heikki Ropponen on Kaupan liiton varatoimitusjohtaja ja työmarkkinajohtaja, jolla on 40 vuoden kokemus suomalaisista työmarkkinoista.