Työnantajalle kesätyö on ensiarvoisen tärkeä tilaisuus luoda hyvä ensivaikutelma tulevaisuuden potentiaalisille työntekijöille. Hoitamalla kesätyö asiallisesti ja tyylikkäästi, työnantaja varmistaa asemansa kilpailussa osaavasta työvoimasta. Taloudellinen tiedotustoimisto TATin ja T-Median Vastuullinen Kesäduuni 2015 -kampanjassa haastettiin yrityksiä tarjoamaan 14–29-vuotiaille nuorille enemmän ja laadukkaampia kesätyöpaikkoja. Kampanjaan lähti mukaan 262 yritystä, jotka samalla sitoutuivat vastuullisen kesätyön periaatteisiin.

1. Hyvä hakijakokemus

Nuorelle kesätyön hankkiminen voi olla yksi eletyn elämän jännittävimmistä asioista. Hakija kannattaa pitää ajan tasalla siitä, miten rekrytointiprosessi etenee. Niillekin, joita ei valita, tulisi ilmoittaa asiasta. Hyvään hakijakokemukseen kuuluu myös se, että työpaikkailmoituksessa ja mahdollisessa haastattelussa nuorelle annetaan mahdollisimman realistinen kuva työtehtävästä, työympäristöstä ja työtavoista.

2. Mielekäs työ

Kesätyö antaa nuorelle ensimmäisen käsityksen työelämästä. Mielekäs kesätyö vastaa nuoren taitoja ja on sopivan haasteellista. Työtehtävät, vastuut, valtuudet ja odotukset on määritelty selvästi. Mielekkään työn kokemuksen syntymisessä avainasemassa on myös onnistunut perehdytys. Nuoren on hyvä tietää, mitä häneltä odotetaan ja mikä hänen työnsä tavoite on. Työn mielekkyyttä voi lisätä myös havainnollistamalla nuorelle, miten hänen työnsä tukee koko organisaation toimintaa.

3. Perehdytys ja ohjaaminen

Kesätyöläiselle kerrotaan työpaikan pelisäännöt ja käytöstavat. Hyvin suunnitellulla ja toteutetulla perehdyttämisellä nuori oppii ja kehittyy työssään. Palautteen antaminen on tärkeä osa ohjausta. Se motivoi nuorta. Perehdyttämiseen ja ohjaamiseen on hyvä nimetä vastuuhenkilö.

4. Oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus

Itse olen työssäni tavannut lukemattomia nuoria, jotka ovat kertoneet, kuinka ikävä tunne siitä on jäänyt, kun kesätyöläistä ei ole kohdeltu tasavertaisesti muiden työntekijöiden kanssa. Pienillä eleillä, kuten esimerkiksi kutsumalla kesätyöläinen mukaan viikkopalaveriin, on iso merkitys tasavertaisuuden tunteen luomisessa. Nuoren tukeminen työssään on koko työyhteisön asia.

5. Kohtuullinen palkka

Kesätyöntekijälle maksetaan työn vaatimusten ja nuoren kokemuksen mukaisesti kohtuullista lain vaatimukset täyttävää palkkaa.

6. Kirjallinen työsopimus ja -todistus

Aina sanotaan, että nuoren pitää itse muistaa vaatia kirjallista työsopimusta ja -todistusta. Eikö tilanne olisi kuitenkin parhaimmillaan silloin, kun nämä tehtäisiin aina työnantajan aloitteesta ilman erillisiä pyyntöjä?

Kirjoittaja on Taloudellinen tiedotustoimisto TATin kaupan alan projektipäällikkö. Twitterissä @asiltanen