Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikkö julkaisi kesälomien kynnyksellä selvityksen, jossa esitetään kuluttajakauppaa käyville yrityksille pakollista online-kassajärjestelmää. Uusi kassajärjestelmä saa Verohallinnon puhkumaan innosta siksi, että se välittäisi myyntiin liittyviä tietoja Verohallinnon järjestelmiin automaattisesti heti myynnin tapahduttua. Verohallinto saisi valtavat määrät uutta dataa pureskeltavaksi.

Verohallinnon mukaan uudistuksen tarkoituksena olisikin parantaa yritysten kilpailuasetelmaa tehostamalla harmaan talouden torjuntaa, mutta myös ottaa paremmin haltuun alustatalouden haasteet verotukselle sekä edistää taloushallinnon yleistä digitalisointia. Tavoite vähentää harmaata taloutta ja siten parantaa yritysten kilpailuneutraliteettia on erinomainen. Vaikka harmaat kauppiaat ovat kaukana petostilastojen kärjestä, aiheuttavat petostelijat kilpailuhaittaa rehellisesti toimiville yrityksille myös kaupan alalla. Nyt esitetty pakollinen online-kassajärjestelmä olisi kuitenkin hampaaton ratkaisu.

Kuluttajakaupassa merkittävin kilpailuhaittaa aiheuttava petosmuoto on Verohallinnonkin mukaan perinteinen ja tunnetuin petosmalli, kassan ohimyynti. Näissä tilanteissa kassaan ei kirjaudu lainkaan tietoa myynnistä, jolloin myyntitiedot eivät myöskään välity Verohallinnolle. Tästä syystä online-kassajärjestelmä ei saisi petostelijoiden puntteja tutisemaan. Ehdotettu järjestelmä helpottaisi puuttumista vain niihin marginaalisiin petosmalleihin, jotka tapahtuvat myynnin kirjauduttua kassajärjestelmään. Online-kassajärjestelmän puutteiden vuoksi on aiheellista arvioida, vähentäisikö ehdotettu järjestelmä todellisuudessa petosten kokonaismäärää vai siirtäisikö se vain petoksia niihin malleihin, joihin onlinekassajärjestelmät eivät pure.

Verohallinnolla on jo tällä hetkellä käytössä tehokkaita välineitä tunnistaa verojen välttely ja maksutietojen manipulaatio. Yksi näistä välineistä on oikeus hyödyntää pankki- ja luottokorttien maksudataa. Maksudatan rooli petostorjunnassa korostuu jatkuvasti, kun käteisen käyttö vähenee ja raha liikkuu yhä useammin digitaalisesti mobiilisovelluksilla. Samaan on herännyt EU, joka parhaillaan valmistelee direktiiviehdotusta, jonka myötä Verohallinto saisi maksudataa automaattisesti eri maksunvälittäjiltä.

Ei ole järkevää kehittää kalliita kassajärjestelmiä, jos muilla keinoilla, kuten maksuliikennetietojen hyödyntämisellä, pystytään puuttumaan samoihin ongelmiin, joilla perustellaan online-kassajärjestelmän tarvetta.

Toki digitaalisuuden edistäminen voi hyödyntää Verohallinnon lisäksi myös yrityksiä. Yritysten valmiudet digitalisaation lisäämiseen ja sen hyödyntämiseen ovat kuitenkin hyvin eri tasoisia ja riippuvat useasta eri tekijästä, kuten yrityksen koosta ja käytettävissä olevista resursseista. Lisäksi digitaalisuudessa pisimmällä olevat yritykset joutuisivat maksamaan online-kassajärjestelmien kulut, vaikka niiden näkökulmasta uudistuksen hyöty olisi lähellä nollaa. On tärkeää huomioida ehdotuksen kokonaiskustannukset rehellisille toimijoille; tällaisia yrityksiä ja yrittäjiä ei tule kurittaa uusilla hallinnollisilla kustannuksilla.

Kaupan liitto on antanut Verohallinnon Harmaan talouden selvitysyksikölle lausunnon fiskaalisista online-kassajärjestelmistä. Lausunnossaan Kaupan liitto pitää online-kassajärjestelmälle asetettuja tavoitteita harmaan talouden torjuntaan liittyen pelkästään kannatettavina, mutta itse kassajärjestelmää kalliina ja tehottomana esityksenä, joka ei pysäytä todellisia petostelijoita.

Kirjoittaja on Kaupan liiton veroasiantuntija.