”Kaupan asioiden hallinto on hajautettu eri ministeriöille eikä vastuuta kotimarkkinoiden tuottavuuden kasvusta ole millään ministeriöllä”. Lainaan näin Päivittäistavarakauppa ry:n kaupan asioiden hallinnointia koskevaa hallitusohjelmatavoitteen ongelmakohtaa, johon esitetään korjausta seuraavasti: ”Luodaan eri ministeriöiden hallinnonalojen välinen yhteistyö kotimarkkinakaupan asioiden koordinoimiseksi ja nimetään kaupan tuottavuuden kasvusta ja toimintaedellytysten parantamisesta vastuullinen ministeriö”.

 

Perusteluja esitykselle kaupan hallinnon kehittämisestä ja yhteispelin tiivistämisestä ei tarvitse kaukaa hakea. Ympäristöministeriön esittelemä, maankäyttö- ja rakennuslain kaupan rakentamista koskeva muutosesitys on surullinen osoitus siitä, miten käy kun ministeriössä on vaalien läheisyyden innoittamaa vahvaa poliittista tahtoa, mutta heikkoa substanssiosaamista.

Kilpailuvirasto on kyllä tuonut vahvasti esille kaupan suuryksikköjen sääntelyesityksen tavoitteiden ja keinojen välisen epätasapainon ja yhteyden puuttumisen. Työ- ja elinkeinoministeriö kuitenkin varmisti lain jouhevan etenemisen määräämällä alueiden käytön organisaation ottamaan asiasta kantaa markkinoiden toimivuudesta vastaavan osaston sijasta. Näitä on nähty.

Olen mielessäni verrannut asioiden valmistelua varhaisina vuosikymmeninä 1970- ja 1980-luvuilla nykymenoon. Päädyin siihen, että ministeriöiden vahvistettu poliittinen ohjaus on katkaissut virkamiehiltä yhteyden muihin ministeriöihin. Voi olla, että samalla parlamentaarinen demokraattinen ohjaus on vahvistunut, mutta oikeaan demokratiaan kuuluu kyllä myös se, että eduskunnalle esitettävien lakien valmistelu on asiantuntevaa, tasapuolista ja kokonaisvaltaista.

Toivon, että kauppa- ja teollisuusministeriö, korjaan työ- ja elinkeinoministeriö ilmoittaa uusitun organisaationsa toimesta jo syksyllä, että ministeriö vastaa kaupan ja muiden kotimarkkinaelinkeinojen tuottavuuden kasvusta, toimintaedellytysten parantamisesta ja koordinoinnista eri ministeriöissä.  

Kirjoittaja on Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja.