Eduskuntavaalit ovat tulossa. Se ei ole jäänyt keneltäkään huomaamatta. Kaupan liitto on pohtinut vaaleja siitä näkökulmasta, millaisia vastauksia meillä voi olla seuraavan hallituskauden suuriin kysymyksiin. Niitä on kolme: talouskasvu, työ ja ilmastonmuutos.

Kaikki tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että seuraavan hallituksen aikana pitää työllisyysasteen nousta 75 prosenttiin. Talkoisiin tarvitaan kaikki, mutta Suomen suurimpana työllistäjänä kaupalla on keskeinen rooli tavoitteen saavuttamisessa.

Työn verotuksen alentaminen on paras tapa alentaa palvelutyön hintaa, saada talouskasvua ja parantaa kilpailukykyä. Moni puolue haluaa nostaa vastapainoksi kulutusveroja, haittaveroja ja kiinteistöveroja. Toivottavasti maltti pysyy mukana, koska mikään niistä ei tuota kovin paljoa. Paljon parempi on luottaa siihen, että talouden aktiivisuus tuo automaattisesti lisää verotuloja, koska työllisyys ja ostovoima paranevat.

Seuraavalla hallituskaudella pitää uudistaa myös sosiaaliturva. Sen keskeinen tavoite pitää olla byrokratialoukkujen purkaminen. Sosiaaliturvaa kannattaa soten kokemusten perusteella uudistaa askel kerrallaan. Ensimmäinen askel on, että kansallinen tulorekisteri on toiminnassa. Se antaa hyvät mahdollisuudet niveltää osa-aikatyö joustavasti sosiaaliturvaan. Työllisyysasteen nostamisen kannalta on myös olennaista, että töihin saadaan sellaisia ryhmiä, joiden on vaikea työllistyä. Siinäkin Suomen suurimmalla työllistäjällä, kaupalla, on paljon ratkaisuja.

Vapaat ja vastuulliset markkinat luovat kasvua. Ne ovat ensi sijassa asiakkaan etu. Apteekkimonopolia on pakko purkaa, jotta lääkekauppa saadaan toimivaksi ja lääkkeet halvemmiksi. Uusi alkoholilaki on osoittanut, että pieni vapauttaminen ei koitunut Suomen kansan kohtaloksi, vaan vastuullinen alkoholinkäyttö osataan, vaikka sääntely kevenee. Seuraava hallitus voi jatkaa samalla linjalla.

Viime päivän suureksi keskustelukysymykseksi on noussut ilmastonmuutos. Kauppa on suurena toimialana tärkeässä roolissa sen torjumisessa. Energiatehokkuussopimus, ruokahävikki ja uusiutuva energia ovat esimerkkejä asioita, joissa kauppa toimii omasta tahdostaan ympäristön säästämiseksi.

Ympäristöteko on myös saattaa suomalainen kauppa samalla tasa-arvoiseen asemaan EU:n ulkopuolelta toimivan verkkokaupan kanssa. Esimerkiksi Kiinasta voi tällä hetkellä tuoda alle 22 euron arvoisia tuotteita ilman arvonlisäveroa ja 150 euron arvoiset tavarat ilman tullia.

Suomessa ja koko EU:ssa kauppa ja maataloustuottajat on asetettu vastakkain. Se tuntuu erikoiselta, koska meillä on paljon enemmän yhteistä kuin vastakkaista. Yhteistä on esimerkiksi palvella kuluttajaa mahdollisimman hyvin ja laadukkaasti. Siitä hyötyy koko elintarvikeketju.

Kirjoittaja on Kaupan liiton toimitusjohtaja.